Rask modulløsning ble modern skole i toppklasse

Fem måneders arbeid, deretter var den nye over 2 000 kvadrat­meter store Kringler-Slattum-skolen i norske Nannestad klar for innvielse. Da hadde 71 moduler blitt tilpasset med blant annet klasserom for 125 elever, kjøkken, kantine, møterom og kontor for skolepersonalet.

– Nå har vi endelig en moderne og toppfin skole med plass for alle, sier Ninnette Skaftnes som er rektor på skolen.

Nannestad kommune ligger litt over tre mil nord for Oslo, i nærheten av Gardermoen flyplass. En populær kommune å bo i med en betydelig økning i innflytting som resultat. Og med økt innflytting kreves også fullgod kommunal tjeneste, som skoleplass for barna.

– Vi har hatt et samarbeid med kommunen i flere år og har tidligere blant annet bygget to identiske barnehager for dem, sier Kjell Sørli, Key Account Manager hos Algeco Norway.

– De kontaktet oss om behovet for en ny skole, og vi hadde moduler tilgjengelig på lager. Så snart vi startet, gikk prosessen raskt, og nå står det en permanent skole på plass.

Kontrakten ble undertegnet i april i fjor, og deretter ble modulene fraktet med båt fra Stavanger til Fredrikstad for videre veitransport til Nannestad.

Grunnarbeidet ble gjort av en lokal entreprenør, og i juli begynte den nye skolen å ta form. Modulene ble løftet på plass mens undervisningen pågikk, men alt gikk helt problemfritt.

– Vi bygde skolen på en allerede eksisterende lekeplass ved siden av den gamle skolen, men jeg vil si at samarbeidet med skolepersonalet under byggetiden var unikt.

 – De sørget hele tiden for at barna kunne gå til og fra skolen på en trygg måte. Det var aldri noen problemer til tross for byggingen på tomten ved siden av.

Behovet for større og flere lokaler på skolen har vært et aktuelt tema lenge med tanke på den store innflyttingen til kommunen.

Skolen begynte dessuten å bli slitt, og med et økt elevtall ble situasjonen i stor grad uholdbar.

– Skolepersonalet flyttet til og med sine arbeidsplasser til gymsalen for at elevene skulle få plass.

I dag finnes ikke lenger det problemet for verken elever eller skolepersonell. under stor festlighet ble åpningsseremoniens bånd for skolen klippet den 7. januar i år. Til tross for at de var minus 22 gradene den dagen, ga det en varm følelse blant de fremmøtte at den nye skolebygningen endelig var på plass.

– Samtidig som vi føler en stor glede og stolthet over vår nye skole, har prosessen både vært lærerik og spennende for oss. Og nå er det plass for alle i romslige og lyse lokaler, sier Ninnette Skaftnes.

Skolen har hatt en god dialog med Algeco gjennom hele byggeperioden og har fått delta i hvordan arbeidet har skredet frem.

– Det er alltid litt småkrevende når slike store prosesser skal gjennomføres, men jeg er veldig fornøyd med at kommunen valgte denne løsningen og samarbeidet med Kjell Sørli hos Algeco, sier Ninnette.

– Tidligere hadde vi en periode der vi måtte kjøpe inn eksterne løsninger for å klare undervisningen, men nå er vi alle på samme skole.

Og det er ikke bare skolepersonell, elever, og deres foreldre som er fornøyde med den nye skolen. Også kommunens ledelse trives i de nye lokalene.

– Møterommene er så fine at kommunedirektøren spurte om han kunne bruke dem til å ha møter i med sine kolleger. Og de er selvfølgelig velkomne til å gjøre det, sier Ninnette.


Trenger du også å oppdatere eller renovere skolen din? Eller kanskje bygge nytt? Vi har løsningen – moduler i toppklasse.

Klikk her for å se vårt store produktutvalg!