Festivaler

Vi tilbyr flere ulike containere til festivaler, skreddersydd etter kundens behov og krav. Vi leverer adgangskontroll-containere i ulike størrelser, som både kan inneholde isolert vakt- og oppholdsrom og skyvevinduer. Vi tilbyr også gangtunnel av stål, som gir sikker passasje for fotgjengere, samt containere for kioskdrift, med luker eller skyvevinduer, strøm og lys.