Helse og omsorg

Smarte boligløsninger for helse-og omsorgssektoren

Helse og omsorg er et område vi mener det er spesielt viktig å levere trygge og smarte løsninger til. 

Vi bygger moduler for sykehjem, integreringsboliger og boliger for vanskeligstilte. Med et sterkt ønske om skape et hjem – med de beste og mest praktiske løsningene – for dem som trenger det, bruker vi mye tid og ressurser på samarbeid med kommuner over hele landet, samt arkitekter og utviklere. 

Målet er fine og funksjonelle boliger med kort byggetid, fleksibilitet og rimelige løsninger.