Algeco leverer boligrigger til grønt industrieventyr

Algeco skal levere boligrigger til et enormt prosjekt i forbindelse med et grønt industrieventyr på Eyde Energipark.

I 2021 ble den endelige avtalen mellom Morrow Batteries og Arendal kommune signert. Den innebærer en tomt på hele 940 dekar som det europeiske industriteknologiselskapet Morrow Batteries skal benytte til å bygge en storslått batteri­cellefabrikk – et viktig steg i moderniseringen av kommunen og mot bærekraftig batteriproduksjon. Byggingen begynte i 2023, og er et massivt prosjekt hvor Algeco er stolte over å ha ansvar for drift og losji. 

I forbindelse med etableringen av Morrow Batteries i Arendal, skal Algeco levere et boligriggkompleks som har fått navnet Eyde House. Det dreier seg om boligrigger til alle arbeidere, det være byggingeniører, elektrikere, rørleggere og alle andre involverte. Hit leveres også en stor kantine, resepsjon, et treningsrom og mye mer.

I første fase leveres tre boligrigger og en stor kantine med tilhørende fasiliteter i november, og ytterligere to skal stå klare til bruk i desember. Det er en pågående leveranse som kommer til å vokse gradvis fra 2023 og helt fram til prosjektets slutt.

Algeco har skrevet avtale for hele prosjektperioden, og kantinen som leveres skal ha kapasitet for rundt 1 000 personer. Mange av arbeiderne som skal jobbe med installasjonene på fabrikken er koreanere. 

I samarbeid med TOMA/Albatross Camps vil Algeco tilby det største profesjonelle koreanske kjøkkenet i Norge, hvor det serveres fire måltider per dag. Algeco har hatt mange vellykkede samarbeid med Albatross Camps tidligere, og deres deltakelse sikrer 100 prosent profesjonell drift av kantine og boligrigger. 

Når batterifabrikken står ferdig, blir den en av de første kommersielle battericellefabrikkene i Norge. På grunn av tilgangen på fornybar energi kommer den til å produsere noen av de mest bærekraftige batteriene i verden.


Trenger du boligrigger?

Ta kontakt med en av våre selgere, så vil de hjelpe deg gjennom hele prosessen.