Forskning for å redde livet til nedkjølte personer

Hvordan kan vi redde flere nedkjølte personer fra alvorlige skader eller til og med døden? Dette ønsker Fjellmedisinsk Forskningsklynge å finne ut av. For øyeblikket gjennomfører de en stor forskningsstudie, der de har benyttet seg av kjølecontainere fra Algeco – som de fikk låne kostnadsfritt.

– Det har hjulpet oss enormt og har muliggjort bruk av forskningsmidlene vi forvalter på andre viktige områder, sier Ane Helland.

Å bli skadet eller syk i fjellet innebærer risiko for nedkjøling, noe som kan være direkte livstruende. Derfor har samarbeidsorganisasjonen Fjellmedisinsk Forskningsklynge startet en forskningsstudie for å finne ut hvordan flere som havner i den situasjonen kan overleve.

– Menneskekroppen er tilpasset for å fungere optimalt ved en temperatur rundt 36,5–37 grader. Nedkjølte pasienter med senket kroppstemperatur er utsatt for flere komplikasjoner og har en økt sannsynlighet for død. Nå vil vi forbedre behandlingen for denne pasientgruppen og har utviklet en metode for å kunne forske på dette, sier Ane Helland, fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Metoden innebærer å kjøle ned frivillige, friske mennesker i to omganger – med og uten medisin. Første gang fikk forsøkspersonene medisiner som gjorde at de ikke skalv, og neste gang fikk de ingen medisiner i det hele tatt – noe som resulterte i skjelvinger.

– Av flere grunner er det viktig for oss å kunne kontrollere skjelvinger, noe som er en metode kroppen bruker for å motvirke nedkjøling, sier Ane.

For å kunne gjennomføre studien trengte forskningsgruppen et kjølerom, og det var sånn de kom i kontakt med Algeco.

– Vi utforsket markedet for å finne aktuelle leverandører. Da møtte vi blant annet personer fra Algeco som selv tidligere har vært med på å lete etter savnede personer oppe i fjellene. Vi ble møtt på en fantastisk måte, både med kvalitet og ikke minst service, sier Ane.

Løsningen ble at ­Fjellmedisinsk Forskningsklynge fikk låne en kjølecontainer på omtrent 2,5x5 meter, som kunne holde fem grader.

Og Ane Helland er mer enn fornøyd med leveransen.

– Vi fikk gjennomføre en inspeksjon på forhånd for å teste om utstyrets signal kunne passere gjennom veggene og for å kontrollere lydnivået når containeren var i bruk. I løpet av studien fikk vi hjelp med spørsmål som var relatert til containeren. Den fungerte bra og holdt en jevn temperatur som vi ønsket, sier hun.

I tillegg fikk forskningsprosjektet bruke containeren uten kostnad. Noe som var veldig betydningsfullt, mener Ane Helland.

– Vår forskning finansieres av frivillige bidragsytere, og vi jobber hardt for å bruke midlene fornuftig og kutte kostnader der vi kan. Det har Algeco bidratt til, og det er vi takknemlige for.


Trenger du en kjølecontainer?

Klikk her for å lese mer.