Ruseløkka skole

Ruseløkka klar til skolestart 2019

Ruseløkka skole sto klar til skolestart 2019 og er sammensatt av to skolekonsept-paviljonger.

Hvert bygg består av fire klasserom med tilhørende grupperom. I Ruseløkka-prosjektet er et klasserom også blitt brukt som lærerværelse.
Bygget er universelt utformet og oppfyller alle krav til dagens skolebygg.

Når en ny skole skal bygges, leverer Algeco et fullverdig skolebygg i anleggsperioden. Prosjektet viser til fulle at Algecos skolekonsept-paviljonger oppfyller dagens krav til læringsmiljø.