Ruseløkka skole

Ruseløkka klar til skolestart 2019 med hjelp av våre skolekonsept-paviljonger.

Skolebygg som oppfyller alle krav 

Ruseløkka skole sto klar til skolestart i 2019 og er en smart løsning sammensatt av to skolekonsept-paviljonger.

Hvert bygg består av fire klasserom med tilhørende grupperom. I Ruseløkka-prosjektet er et klasserom også blitt brukt som lærerværelse.

Bygget er universelt utformet og oppfyller alle krav til dagens skolebygg.

Når en ny skole skal bygges, leverer Algeco et fullverdig skolebygg i anleggsperioden slik at både elever og ansatte skal ha det bra og trives gjennom hele byggeperioden. 

Prosjektet beviser til fulle at Algeco sitt skolekonsept-paviljonger oppfyller dagens krav til læringsmiljø.