Skole og barnehage

Modulbygg til utdanningssektoren

Vi bygger permanente eller flyttbare skoler og barnehager. Barnekullene varierer i størrelse og behovet endrer seg over tid, det er derfor enkelt både å utvide eller redusere modulene. De har stor fleksibilitet og fungerer nærmest som byggeklosser.

Skolemoduler 

Et sunt innemiljø og gode planløsninger skaper trivsel, økt konsentrasjon og bedre læringsmiljø på skolen. Det er viktig med store mengder lys og luft i undervisningsbygg som brukes i mange timer i strekk daglig, noe som vektlegges svært høyt. Vår lange og brede erfaring innen skolebygg er viktig for best mulig planløsning tilpasset den enkelte skoles behov.

Barnehager

Gode inne- og uterom, ventilasjon og smarte planløsninger er noe vi legger stor vekt på når vi bygger og tilpasser modulbygget. Dette er viktig for å skape trygghet og trivsel i en barnehage. Stadig utvikler vi nye konsepter, og ligger i forkant for å møte fremtidens behov med godt fungerende, miljøvennlige, brukervennlige og estetiske løsninger. For hvert prosjekt utarbeides det også en kvalitetsplan.