Skole og barnehage

Vi bygger permanente eller flyttbare skoler og barnehager. Barnekullene varierer i størrelse og behovet endrer seg over tid, det er derfor enkelt både å utvide eller redusere modulene. De har stor fleksibilitet og fungerer nærmest som byggeklosser.

Skoler

Et sunt innemiljø og gode planløsninger skaper god trivsel, økt konsentrasjon og bedre læringsmiljø på skolen. Det er viktig med store mengder lys og luft til undervisning i mange timer i strekk daglig, noe som vektlegges svært høyt. Vår brede og lange erfaring innen skolebygg er viktig for best mulig planløsning tilpasset den enkelte skoles behov.

Barnehager

Gode inne- og uterom, ventilasjon og smarte planløsninger er noe vi legger stor vekt på når vi bygger. Dette er viktig for å skape trygghet og trivsel i en barnehage. Stadig utvikler vi nye konsepter, og ligger i forkant for å møte fremtidens behov med godt fungerende, miljøvennlige, brukervennlige og estetiske løsninger. For hvert prosjekt utarbeides det også en kvalitetsplan.