Luftambulansetjenesten HF

Resultatet? 360 kvadratmeter med hybler, kontorer, stue og treningsrom, for å nevne noen. 

På oppdrag for Luftambulansetjenesten HF fikk vi i oppgave å levere modulbygg for basen i Harstad, som nå har flyttet fra Evenes.

Basen ligger vegg i vegg med Heli-Team. Det ble, naturlig nok, stilt høye krav til støyisolering, og det er utført betydelige tiltak for å redusere støy i bygget. Vi oppnådde målinger innenfor kravene, blant annet ble det målt 35dB inne i bygget når et helikopter lettet og fløy et par runder rundt og over. 

Prosjektet var en totalentreprise bestående av et modulbygg på 360 kvadratmeter med OPS-rom, garderober, kontorer, stue, kjøkken, fire hybler og treningsrom. 

Bygget ligger inntil en hangar, med egen garasje for ambulansebil. I tillegg er tre enkeltstående moduler etablert i selve hangaren, som skal benyttes til redningsteknisk lager, medisinsk lager, verksted, reservedeler, kjemikalier, og teknisk kontor.

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede driftsansvaret for all luftambulanse i Norge; de er landsdekkende med tolv baser og assisterer mer enn 20 000 pasienter årlig.