Hadsel kommune

Nytt helsehus for Hadsel kommune

Algeco har vunnet kontrakt på levering av nytt helsehus til Hadsel kommune.

Helsehuset og funksjonene som skal samles i Hadsel kommune er helsestasjonen, ergo- og fysioterapitjenesten, legetjenesten inkludert skadestue og akuttstue, samt administrasjon.

Algeco stilte med et team på tre personer som reiste nordover for å signere kontrakten – anbudssjef Bjarte Brunes, senior prosjektleder Tom Meek, som har jobbet mye med anbudet, og prosjekteringsleder Jan Willy Olsen.

– Vi takker kommunen for tilliten og oppgaven vi har fått. Fremover vil det bli full rulle når det gjelder prosjektering, og vi vil ha en stram fremdriftsplan. Vi har allerede fått en del på plass for å optimalisere dette bygget, sa Brunes