Modulbygg

Skoler

Våre skolebyggkonsepter = fleksibilitet og gjenbruk

Våre skolebyggkonsepter består av standardiserte bygg og moduler som er skalerbare og enkle å utvide ved behov. Kundene våre opplever høy grad av kvalitet i både konseptet og de gjennomtenkte tekniske løsningene. 

Høy grad av standardisering og gjennomarbeidede løsninger gir våre kunder en forutsigbarhet hva gjelder valgmuligheter og tilvalg. Tilvalgene vil ikke forringe standarden, og byggene kan enkelt gjenbrukes i andre prosjekter.

Modulene fungerer nærmest som byggeklosser og enhetene er flyttbare. Med modulbyggets fleksibilitet kan skolebygget også benyttes til andre formål senere. I løpet av de siste par årene har vi levert 15 500 m2 skolebygg til Oslo Kommune og 1 800 m2 til andre kommuner.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi har utviklet en standard for midlertidige og permanente bygninger. Modulene er prefabrikkerte, noe som gir minimalt svinn og avfall. Modulene kan på kort tid flyttes til nye lokasjoner.

Bedre læringsmiljø

Et godt innemiljø øker muligheten for å tilegne seg lærdom og opprettholde konsentrasjonen. Ventilasjonen tilfredsstiller tekniske bestemmelser i NS 3421 og Arbeidstilsynets bestemmelser. Våre skolekonsepter er tilpasset «forskriften for miljørettet helsevern i skoler».

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter