Miljø og bærekraft


Algeco har som mål å vokse og utvikle oss på en ansvarlig og bærekraftig måte. Det å utvikle verdiskapende relasjoner mellom oss og våre kunder, leverandører og samfunnet vi operer i er en sentral verdi i vår forretningsfilosofi. Som et multinasjonalt selskap har vi stor tro på at initiativ som fremmer miljø og sosialt ansvar er essensielt for å sikre lønnsom og verdiskapende vekst.

Samfunnsansvar (CSR)


Algeco jobber målrettet for å balansere økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. Derfor har vi velbegrunnede etiske verdier i bunn, som former hvordan vi oppfører oss og jobber sammen. Dette legger ikke bare grunnlaget for hvordan vi jobber internt, men også hva eksterne aktører kan forvente av oss.


Vårt ansvar på områder som sikkerhet, miljø, etikk og antikorrupsjon er vel etablert i selskapet og gjennom retningslinjer. Strategien er også solid implementert i ledelsen og styret.


Algeco følger retningslinjene for CSR som gitt i ISO 26000. Disse retningslinjene er basert på erklæringer og konvensjoner utearbeidet av FN og underordnede organisasjoner. I tillegg har vi utviklet klare mål for HMS som vi overvåker på lik linje som våre økonomiske mål.


Våre KPI-er innen HMS er oppsummert og kommunisert gjennom selskapet og til våre eiere på månedlig basis.


Med implementering av retningslinjene er vi sikre på at selskapet er godt rustet til å overvåke, analysere og følge opp miljø- og styringsområder og sosialt ansvar. Videre overholdes alle sikkerhetsstandarder og reguleringer til enhver tid. Våre ansatte har lang erfaring og vi er stolte av å levere produkter og tjenester som etterlater minimale miljøavtrykk.


Våre bedriftsverdier reflekterer dette ansvaret, og vi strekkes oss langt forbi den fysiske leveransen av våre produkter og tjenester.

Bærekraft


Algeco skal være en foregangsbedrift som hele tiden jobber mot videreutvikling og mer bærekraftige løsninger. Vi vil både jobbe med det vi kan implementere selv samt være med på å påvirke partnere og kunder der vi ser at vi kan gjøre en forskjell.


Ansvar og bærekraft er sentrale deler av vår langsiktige forretningsmodell, da dette er områder under stadig utvikling.


Vi ønsker å unngå eller minimere negativ påvirkning av individer, samfunnet og miljøet, samtidig som vi skaper verdi for våre eiere og andre aktører. Vi tror dette styrker forbindelsen mellom bedriftens fortjeneste og sosiale fordeler både på lang og kort sikt.


Miljø


Algeco vil beskytte miljøet, og jobber kontinuerlig med å forsikre at våre produkter og tjenester har liten eller ingen negativ effekt på miljøet. Vi forplikter oss til å minimere eller unngå aktiviteter som skader miljøet.


Vi gjennomfører våre prosjekter med minimale utslipp og resirkulerer så mye av produktene som overhodet mulig. I tillegg jobber vi med våre kunder og leverandører for å utvikle miljøvennlige løsninger. Med tanke på avfall på byggeplasser, følger vi forskrift om avfallssortering på byggeplasser.

Vi resirkulerer også store deler av det brukte materialet i våre moduler, i tillegg til å jobbe med avfallshåndtering under montering.