Modulbygg

Vi er ledende leverandør av modulbygg til offentlig og privat sektor. Våre modulbygg har stor grad av fleksibilitet. Enhetene er flyttbare, og det er enkelt å utvide etter behov. Modulene fungerer nærmest som byggeklosser, det vil si at det er enkelt å ta bort hele eller deler av bygget og deretter sette dem sammen igjen på nye måter.