Velger å bo i riggene fra Algeco

Da sykehusene i Molde og Kristiansund skulle slås sammen, ble det besluttet å bygge et nytt felles akuttsykehus for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset. Akuttsykehuset er under oppbygging og skal stå klart våren 2025. Algeco står for anleggscampen og innkvartering – komplett med kantine, kontor, skiftebrakker og treningssenter. 

- Nå når vi primært driver med råbygget for den somatiske delen av akuttsykehuset, er det 50-60 arbeidere på byggeplass som bor i boligriggene, sier Anders Eikrem, prosjektstyringsleder i Sykehusbygg HF. 

- Etter sommeren 2022 kommer det antallet til å stige ganske raskt. Vi blir fort 200 arbeidere, og vi anslår at det kan bli så mye som 500-600 arbeidere på byggeleiren i den mest intense perioden.

Best på pris, kvalitet og kompetanse

I 2021 ble det offentlig lyst ut flere konkurranser for gjennomføringen. En av disse konkurransene var anleggscampen, der Algeco meldte seg på og vant. 

- Vi evaluerte på tildelingskriteriene pris, kvalitet og kompetansen og erfaringen til nøkkelpersoner. Ut fra en helhetlig vurdering av de tre tildelingskriteriene kom Algeco best ut, sier Eikrem. 

Fornøyde entreprenører

Sommeren 2021 ble Algeco dermed involvert i byggeprosjektet og startet leveransen av anleggscampen, noe SNR er godt fornøyde med. Eikrem nevner blant annet at entreprenørene ikke er nødt til å bruke boligriggene med tilhørende forpleining, men at Algecos tilbud er så godt at de fleste velger å både bo og spise der. 

-  Vi som byggherre er opptatt av velferden til arbeiderne som er med på å realisere prosjektet. I denne fasen må vi se på driften og logistikken i campen og hvordan vi kan forbedre den til det beste for arbeiderne på byggeplassen. Her jobber vi tett med prosjektledelsen i Algeco for å gjøre de nødvendige forbedringene. 

– Jeg opplever at vi samarbeider godt og det er tydelig at Algeco ønsker det beste for prosjektet.