Stangeland Maskin

Algeco leverer anleggsleir til Stangeland Maskin

Algeco leverer anleggsleir til Stangeland Maskin i forbindelse med byggingen av Guleslettende Vindpark. Guleslettene Vindpark bygges i Flora og Bremanger kommune, nord for Florø.

Totalt 90 moduler

Leveransen består av boligrigger, kantine og kontorer. Totalt blir dette hele 90 moduler.

Utleie av anleggsleirer er et viktig virksomhetsområde for Algeco, der vi har lang erfaring med å skape gode løsninger.