Snøhvit

Et hjem langt hjemmefra for ansatte hos Snøhvit i Norge

Snøhvit er et gassfelt i Barentshavet, 140 kilometer nordvest for Hammerfest. Statoil driver gassterminalen på Melkøya nær Hammerfest. For å kunne drive på en fleksibel måte, brukes ofte midlertidige romløsninger. Algeco har tilrettelagt midlertidige kontorlokaler for Statoil på Melkøya siden 2007.

Algecos lokalløsninger for Snøhvit har gjennom årene bestått av 300 kontormoduler. I 2010 fikk Algeco kontrakt for levering av midlertidige løsninger for Statoils hovedkontor på Melkøya.

Algeco sine moduler og løsninger oppfylte Statoils krav til høye helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder. Tett samarbeid, en forståelse av kundens behov, utmerket kundeservice og høy kvalitet er de fremste grunnene til at Algeco er Statoils samarbeidspartner når det gjelder å levere midlertidige romløsninger.