Fra trange kår til slott

Tromsø International School (TRINT) ble grunnlagt i 2011 med 11 elever, men vokste i løpet av noen år til å omfatte opp mot 200 elever og lærere. I 2020 ble leieavtalen med fylket sagt opp og det ble behov for nytt bygg, men på grunn av mangel på tomt å bygge permanent på, ble et midlertidig modulbygg fra Algeco løsningen.

– Om du sammenligner med der vi kom fra, har vi kommet til et slott. Vi syns vi har fått det kjempefint. TRINT kommer fra trange kår, så vi føler vi har vunnet i Lotto, sier Tonje Hofsøy, rektor på TRINT, på spørsmål om stab og elever er fornøyde.

Bygget består av 68 moduler, på 2000 m2 i to etasjer. Planen er å flytte det internt i Tromsø etter to år, noe som er viktig å ta i betraktning når det bygges. Dette, og pristilbudet, var grunnen til at valget falt på Algeco.

– Det var også et annet firma som konkurrerte på pris. Men Algeco var mer fleksible i forhold til å kunne gjøre endringer med tanke på modulene. De møtte mitt design mer enn det andre firmaet gjorde, fortsetter Hofsøy.

Å bygge modulbygg kan alltid by på store utfordringer, med midlertidige løsninger og problemer som må løses raskt. Etter ti uker med bygg var skolen så ferdig at TRINT kunne overta bygget og flytte inn. Hofsøy skryter av Algecos evne til å finne gode løsninger.

– Algeco har vært gode på tilbudssiden. Når det dukket opp et problem, var de tydelige på at dette skal ordnes. Det er en del feil og mangler som dukket opp nå når bygget ble tatt i bruk, men jeg syns Algeco skal ha skryt for å hele tiden være tilgjengelige, og prøve å se løsninger. De tar tak og er opptatt av at skolen skal bli bra. Jan-Willy Olsen, prosjektleder hos Algeco, har vært en bauta oppi det hele som jeg kan ringe før og etter klokken 16. Jeg føler meg forstått og veldig godt ivaretatt.