Modulbygg

Barnehager

Gode inne- og uterom og smarte planløsninger er viktig for å skape trygghet og trivsel i en barnehage.
Kort byggetid, godt innemiljø og fleksibilitet vektlegges høyt.

Lang erfaring

Mange års erfaring gjør at vi kan bidra med gode råd og smarte løsninger.

Toaletter, kjøkken, døråpninger, innganger og passasjer tilrettelegges for bevegelseshemmede og rullestolbrukere.

Kort byggetid

Vi opparbeider området og tomten samtidig som vi produserer modulene på fabrikken.

Det medfører vesentlig kortere byggetid og svært lite støy, støv og bråk fra byggeplassen.

Arkitekttegnet

Vi benytter anerkjente arkitektkontorer for utarbeidelse av våre barnehagekonsepter.

Dette for å ivareta estetiske aspekter og brukervennlige løsninger. Det utarbeides også en kvalitetsplan for hvert prosjekt.

Godt innemiljø

Vi har fullt søkelys på ventilasjon når vi bygger, og legger vekt på å få et godt innemiljø.

Stadig utvikler vi nye konsepter, og vi ligger i forkant for å møte fremtidens behov med godt fungerende og miljøvennlige løsninger.

Fleksibilitet

Barnekullene varierer i størrelse, og behovet endrer seg over tid.

Modulbygg har stor fleksibilitet, og lokalene kan bygges på eller reduseres etter etterspørsel og behov.

Algeco-moduler kan enten kjøpes eller leies for korte eller lengre perioder.

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter