Modulbygg

Integreringsboliger

Norge skal ta imot tusenvis av flyktninger, og disse trenger et sted å bo. Integreringsboliger er en boligløsning utviklet av Algeco, i samarbeid med arkitekter og produsenter. Løsningen består av standardiserte «boligklosser» som kan flyttes rundt og plasseres ved siden av og oppå hverandre, og på denne måten settes sammen etter behov. Dette gir tilnærmet ubegrensede kombinasjonsmuligheter.

Integreringsboliger fra Algeco

Med integreringsboliger fra Algeco får alle flyktninger en verdig bolig og et godt utgangspunkt. Samtidig får den enkelte kommunen et alternativ som kan tilpasses deres dynamiske behov.

Vi ønsker å nå ut med dette konseptet til alle kommunene i landet, om dette kan være et alternativ for dem. Byggene vi leverer skal kunne integreres i eksisterende bomiljø og erfarne arkitekter har gjennom materialvalg, stil og løsning gitt byggene et moderne uttrykk.

Boligene har lave byggekostnader og stor fleksibilitet samtidig som de inneholder alle nødvendige fasiliteter. Bruksområdene er også mange for kommunen etter at beboerne har kommet seg videre til annen bolig – alternativt kan beboerne kjøpe boligen gjennom Husbankens modell for «Leie før eie».

Våre integreringsboliger kjennetegnes ved en enkel, men verdig standard. Vi leverer både permanente og midlertidige bygg tilpasset mennesker i alle aldre og livssituasjoner.

Ferdig konsept og standardiserte løsninger

Løsningen består av standardiserte moduler som kan flyttes på, plasseres oppå og ved siden av hverandre, bygges på og reduseres, og på denne måten bli montert etter behov og satt sammen til ulike typer leiligheter i samme bygg. Dette gir tilnærmet ubegrensede kombinasjonsmuligheter og stor grad av fleksibilitet. 

Kort tid fra plan til ferdig bygg

Modulene produseres innendørs på fabrikk i tørre og kontrollerte omgivelser, samtidig som grunnarbeidet blir utført og fundamentet satt opp. Fabrikkproduksjonen medfører kort byggetid og lite eksponering av støy og støv fra byggeplassen.

God og robust standard

Boligene holder en solid og god boligstandard basert på mange års praktisk erfaring. De kan oppgraderes til å tåle ekstra store påkjenninger og en betydelig slitasje. Vi har god erfaring med dette fra våre boliger for vanskeligstilte (BFV-boliger) som må tåle tøff bruk.

Samarbeid med erfarne arkitekter

Vi benytter anerkjente arkitektkontorer for utarbeidelse av våre integreringsboliger. Dette for å ivareta estetiske aspekter og brukervennlige løsninger.

Husbankfinansiering

Alle boligvarianter er tilpasset Husbankens regelverk for Husbankfinansiering med konseptet «Leie før eie» – Husbankens modell for husstander som ikke har eierpotensiale i dag, men som kommunen ser har eierpotensiale på lengre sikt.

Leie før eie

Dette er Husbankens modell for husstander som ikke har eierpotensiale i dag, men som kommunen ser har eierpotensiale på lengre sikt.

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter