Modulbygg

Hoteller

Hotell egner seg svært godt til å bygges med moduler. Vi vektlegger valgfri byggestil, rimelige løsninger, rask byggetid og stor fleksibilitet.

Arkitektonisk frihet

Vi bygger komfortable og flotte hotellrom. Den gode, viktige hotellfølelsen vektlegges høyt, og dere har full valgfrihet når det kommer til arkitektonisk uttrykk, stil og kvalitet. Estetisk utforming og funksjonelle bygg vektlegges høyt av våre erfarne arkitekter.

Lavere kostnader

Når man bygger et hotell med moduler, kan det ferdigstilles på kortere tid enn ved tradisjonelle byggemetoder, som igjen fører til vesentlig lavere kostnader. Modulbasert bygging gjør det enkelt å øke antall rom dersom dere finner ut at det er behov for dette.

Utvidelse av sovefløyene kan utføres svært hurtig og skånsomt overfor omgivelsene, og til liten sjenanse hva gjelder daglig drift.

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter