Modulbygg

Sykehjem

Vi har søkelys på bo- og arbeidsglede for både beboere og ansatte når vi bygger sykehjem med moduler. Funksjonalitet, kort byggetid, fleksibilitet og rimelige løsninger er nøkkelordene for våre sykehjem.

Trivsel og brukervennlighet

Det er viktig at beboere og ansatte får en god hjemmefølelse på våre sykehjem. Trivsel er noe vi vektlegger høyt, og godt og tilgjengelig utstyr samt tilrettelagte fellesarealer skaper både bo- og arbeidsglede.

Praktiske rom

Vi vektlegger fargebruk, kontraster og solide materialer høyt. Beboerrommene er store og luftige med god plass for besøk fra pårørende og ansatte.

Rommene kommer med og uten kjøkkenkrok, og alle er universelt utformet. Byggene er moderne med nødvendige fasiliteter for å skape praktiske boforhold og en god arbeidsplass.

Funksjonelle enheter

Sykehjem og omsorgsboliger planlegges med tanke på langsiktig bruk, samt god fremkommelighet for dem som skal bo og jobbe der.

Terskelfrie dører, bæring i tak for heisskinner, kontakter i sittehøyde og tilpassede kjøkken- og baderomsløsninger implementeres etter behov, i tillegg til alarm- og varslingsanlegg.

Vi har lang erfaring med å samarbeide med kommuner, slik at forholdene best mulig blir lagt til rette for et vellykket og praktisk resultat.

Rimelige løsninger – flere muligheter

Våre modulbygg har gode byggtekniske løsninger som ikke spiser av hele budsjettet, dere kan dermed bruke flere ressurser på spesialtilpasninger skreddersydd til de aktuelle beboerne.

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter