Velg brakkerigger fra Algeco: Smart for deg, ansatte og miljøet

Dersom du planlegger et større byggeprosjekt som krever at ansatte bor på anleggsplassen over tid, eller du trenger andre midlertidige fasiliteter, er det avgjørende med både trygge og komfortable løsninger som også er smarte for miljøet. Her er noen grunner til hvorfor du bør bestille brakke- og boligrigger fra Algeco til ditt neste byggeprosjekt.

Velg brakkerigger fra Algeco: Smart for deg, ansatte og miljøet

Boligrigger og brakker basert på prosjektstørrelse 

Som nevnt er det et par ting å vurdere når du skal velge mellom ulike brakkerigger for å optimalisere bruk og komfort for arbeiderne som skal både bo og jobbe der. 

Tre viktige ting å tenke på er: 

1. Prosjektets størrelse

Her snakker vi om både antall mennesker og varighet. Dette vil gi et inntrykk av hvilke behov som skal dekkes og type brakkerigger og boligrigger som trengs.  

Vi tilbyr flere ulike fleksible løsninger til store, sammensatte infrastrukturprosjekter med vår Åpen Camp-løsning samt en mer klassisk anleggsleir. I tillegg er vi alltid med på å tenke utenfor boksen for å levere produkter som er tilpasset akkurat ditt behov.  

2. Nødvendige fasiliteter 

En naturlig del av å velge brakkerigg til prosjektet er også å vurdere hvilke fasiliteter riggen skal ha ved siden av husrom. Hvor mange kontorfasiliteter, velferdsrom og kantineløsninger er det behov for, for eksempel? 

3. Tilleggsfasiliteter for trivsel i fritiden 

Når du skal ha en arbeidsplass som de ansatte også skal bo på over lengre perioder, er det smart og ha med fasiliteter man ellers har behov utenfor arbeidstiden som, for eksempel, trimrom, fotballbane, kiosk, pub eller andre praktiske behov som et postkontor.

Alt dette kan implementeres i våre boligrigg-løsninger.

Les også: Fem fordeler med brakkerigg fra Algeco

Kontormoduler du trives i 

Vi leverer kontormoduler som har fokus på godt inneklima og fleksibilitet. Byggene er designet for å kunne bidra til en god arbeidshverdag og skal føles som et helt vanlig kontor.

Faktisk, så har kontormodulbygninger flere fordeler enn et konvensjonelt bygg – som høyere kvalitet og bedre innemiljø. Dette kommer av at faste produksjonsprosesser ofte bidrar til høyere kvalitet i byggeprosessen og færre feil. 

Det vil si at du og dine kollegaer får en arbeidsplass dere enkelt kan trives i – både som midlertidige og permanente kontorbygg. 

Om dere skulle bli flere på arbeidsplassen, kan dere også bestille opp ytterligere moduler for å raskt tilpasse til det økende plassbehovet.

Vårt bidrag til en mer bærekraftig verden i tråd med FN`s mål for bærekraftig utvikling

I Algeco har vi startet vår overgang til lavkarbonøkonomi. Sirkulariteten i våre modulære løsninger gir vi bærekraftige fordeler til våre kunder, miljøet og samfunnet. 

For å oppnå langsiktig suksess, endrer vi vår bærekraftstrategi der kjernen er sirkulær tankegang. Vi bygger modulære løsninger hvor folk kan jobbe, lære og leve.

Vi jobber i samarbeid med våre interessenter for å skape og utvikle felles verdier for mennesker og planeten. Vi lager produkter som utgjør en positiv forskjell for samfunnet samtidig som vi bidrar til vår pågående suksess. Vi driver virksomhet med fokus på etiske, miljømessige og samfunnsmessige mål, og er en god arbeidsgiver som fremmer en mangfoldig og inkluderende prestasjonskultur. 

Gjennom våre tjenester, prosjekter og kundeportefølje har vi integrert bærekraft- og ESG-faktorer i vår visjon, formål og daglige virksomhet.

Våre tre prinsipper er: 

1. Sirkularitet

Ved å minimere ressursforbruket og operere i så mange «sirkulære sløyfer» som mulig, er våre modulære løsninger mindre intensive enn tradisjonell konstruksjon, med et lavere karbonavtrykk.

2. Tilpasningsevne

Ved å være fullt gjenbrukbare, fleksible, re-konfigurerbare og resirkulerbare, kan modulene våre tilpasse seg endrede krav og skiftende demografi for å møte kravene til klimatilpasning og klimaendringer.

3. Leie

Ved å leie eiendeler forblir de under vår kontroll i hele livssyklusen. Vi kan derfor innovativt håndtere miljøspørsmål, som resirkulering og avfall, for å minimere miljømessige og sosiale påvirkninger.

Denne tilnærmingen har gjort oss i stand til å etablere vår overgangsmodell,  «Loops within Loops». Dette er modellen der mesteparten av materialet har en kontinuerlig levetid, hvor materialene beholdes i bruk på sin høyeste verdi så lenge som mulig og deretter gjenbrukes eller resirkuleres, og etterlater minimalt med restavfall. Vårt langsiktige mål er å beholde verdien av materialer og ressurser på ubestemt tid, uten restavfall i det hele tatt.

– Vi skal være en pådriver for gode løsninger, både miljømessig og på effektivitet. Dette gjør vi ved blant annet å redusere transport og finne løsninger innen tekniske krav og produktutvikling, sier Simon Ruud, Managing Director Norge. 

Vår tilnærming til bærekraft og våre ESG-forpliktelser er bare et første skritt mot sirkulær økonomi.

Sustainability - Our approach | Modulaire Group

– Samtidig er vi midt i prosessen med å bytte ut fossile kjøretøy internt og vi samarbeider tett med Looping for å bytte ut engangsplast. Algeco etablerer nøkkelfrie anleggs camper og er i gang med flere spennende utviklingsprosjekter på smarte løsninger til våre modulbygg, avslutter Ruud. 

Rask levering med høy kvalitet 

Når du har funnet en brakkerigg-løsning som passer for deg, vil vi sørge for at du får løsningene levert i god tid og av høy kvalitet som både bygger opp under trivsel og effektiviserer arbeidsdagen. Vi spesialiserer oss på komplette og skreddersydde boligrigger, kontorer og kantiner som er tilpasset myndighetskrav.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med en av våre ansatte? Send oss gjerne en melding i vårt kontaktskjema.