Boligrigger og brakker

Åpen camp

Vi ønsker å tilby våre relasjoner i entreprenør- og anleggsbransjen et bredt spekter av tilbud. I forhold til tradisjonell bestilling av husrom fra kontraktør, tilbyr vi også Open Camp-konseptet.

På kjente knutepunkt i landet eller i forbindelse med større og mer sammensatte infrastrukturprosjekter, bygger vi en anleggsleir hvor de ulike hoved- og underentreprenørene selv kan bestille plass, og kun i perioder hvor de er engasjert i prosjektet. Det er en samfunnsøkonomisk veldig god løsning, både med tanke på miljø og kostnader. De åpne anleggsleirene dimensjoneres etter et antatt behov over tid, og inneholder tradisjonelle husrom (boligrigger), kontorfasiliteter, velferdsrom og kantineløsninger. Både kost og losji er etter eget ønske.

Ved etablering av en åpen anleggsleir, inngår selskapet ofte en avtale med en forpleiningsleverandør. Forpleiningsleverandøren sikrer god velferd, skift og vask på rommet, resepsjonstjeneste, matservering og så videre. Følg med på våre nettsider, hvor vi er til enhver tid.

Referanser:

  • OSL Camp Sør og Nord
  • Dal Overnatting, Eidsvoll
  • Sykehuset Østfold, Follo
  • Aukra – Ormen Lange-prosjektet

Open Camp/åpne anleggsleire i dag:

  • Ørlandet – nye Forsvarets hovedflybase
  • Oslo Nord

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter