Fem fordeler med brakkerigg fra Algeco

Å leie eller kjøpe brakkerigg har mange fordeler og få begrensninger. En av hovedgrunnene til dette er at du enkelt og raskt kan skreddersy brakkeriggens funksjonaliteten og løsningene som kreves for å enklest mulig gjennomføre ditt prosjekt.  

Her er fem fordeler med å leie eller kjøpe braggerigg fra Algeco: 

1. Riktig og rask boligrigg for dine medarbeidere

Poenget med brakker er at det skal være en enkel, rask og kostnadseffektiv løsning for ditt prosjekt ‒ uansett om du kjøper eller leier brakkerigg. Samtidig skal dine medarbeidere trives der de skal bo og arbeide fremover. Ikke bare får de soverom innredet med bad, seng, pult og skap, men de får også kort vei til jobben. 

Riktig infrastruktur og innsikt rundt bedriftens preferanser anses av den grunn som helt avgjørende for at du skal nå målene som kreves for et suksessfullt prosjekt. Det viktigste er at vi samarbeider med å finne den beste brakkeriggsløsningen for deg.   

Les mer om boligrigg og anleggsleir her.

2. Fleksible og praktiske kontormoduler 

Enten du ser etter en kortsiktig eller langvarig kontorløsning, kan det være smart å vurdere brakkerigger til ditt nye kontor. Kontormodulene du får i dag er såpass robuste, behagelige og er designet slik at de passer like godt som en permanent løsning, hvis det er behov for det. Samtidig er kontormodulene vi tilbyr mer bærekraftige, fordi de produseres med minimalt byggavfall for å skåne miljøet. Du og dine medarbeidere vil også få det beste innemiljøet ettersom vi sørger for at brakkeriggen ikke utsettes for fukt når vi bygger. 

Å sette opp brakkeriggen tar kortere tid enn andre løsninger og vil dermed kunne benyttes raskere og gi større avkastning. Våre kontormoduler tilpasses dine ønsker og krav for at du skal trives når du er der. Om bedriften vokser over tid, kan vi enkelt og raskt sette opp flere kontormoduler for å tilrettelegge for veksten. 

Les mer om kontormoduler fra Algeco her.

3. Bruk «Åpen Camp»-konsept til større prosjekter 

For at det skal være enklere å effektivisere realiseringen av store, langsiktige infrastrukturprosjekter på gitte knutepunkt i ulike deler av Norge, kan vi sette opp en større anleggsleir kalt «Åpen Camp». Her kan hoved- og underleverandører som bidrar til prosjektet booke husrom, kontorfasiliteter, velferdsrom og kantineløsninger, kun i perioden de er involvert i prosjektet. Dette er hjørnesteinen i vårt «Åpen Camp»-konsept, fordi det er mer bærekraftig og samfunnsøkonomisk over tid. 

En slik løsning er lønnsom på mange plan, fordi vi kan dimensjonere og tilpasse campen over tid ut ifra hvor mange som bor og jobber på stedet. I tillegg leier vi inn en forpleiningsleverandør for at alle enkeltindividene som bor og lever i anleggsleiren skal ha få dekket god velferd, som matservering, skift og vask av rom samt resepsjonstjenester. Målet er å bygge en sømløs rigg hvor de ansatte har alt de trenger for å fokusere på prosjektet og jobben sin. 

Les om «Åpen Camp» her.

4. Alle fasiliteter du trenger ‒ når du trenger det 

Usikker på hvilke fasiliteter du vil trenge? Når du har bestilt brakkeriggen du vil leie og den er montert, betyr ikke det at løsningen er «hugget i stein». Kanskje du oppdager at du trenger flere standardløsninger i anleggsleiren som boliger, oppholdsrom eller kantiner. Dette fikser vi like enkelt og raskt som første installasjon. Du har også mulighet til å legge til servicebygg som lege- og tannlegekontor, postkontor, bank eller til og med diverse treningsanlegg som fotballbane, styrkerom eller en pub. Du kan i teorien bygge din egen brakkebygd, om du vil! 

Når leieperioden er over, kommer vi også å demonterer hele riggen og flytter den fra tomten. 

Les mer om ulike fasiliteter her.

5. Du velger hvilket materiale som passer ditt prosjekt

Vi leverer brakker i tremateriale og modulbygg i stål. Begge løsningene kan bygges og tilpasses til ditt behov, og begge egner seg godt til ulike fasiliteter og prosjekter. Du velger selv hvilket materiale du vil bestille, men vi kan med hjelp av vår ekspertise og lange erfaring gi anbefalinger på ulike løsninger vi synes kan være mest gunstig. 

I løpet av årene har vi utviklet egne robuste, stålmoduler som egner seg godt til midlertidige og permanente lokaler, som for eksempel barnehager eller byggrigg. De er like enkle å installere og tilpasse som vår andre brakkeløsning, om ikke enda litt raskere å få på plass! 

Lurer du på hva slags brakkerigg du skal bestille? Ta kontakt med oss i dag!