Inneklimaet i fokus hos Airmaster

Hvor viktig er inneklimaet for arbeids- og læringsmiljøet? Det er noe Anders Eskildsen hos Airmaster, et av selskapene som leverer smarte løsninger til Algeco sine moduler, vet alt om.

– God ventilasjon bør prioriteres og satses mer på, sier han.

For å levere best mulige produkter, samarbeider Algeco med mange dyktige leverandører. Når det gjelder desentraliserte ventilasjons­løsninger, som er et av alternativene for Algecos kunder, samarbeides det med det danske selskapet Airmaster.

– Modulbransjen er en av de viktigste sektorene vi leverer til. Det er også der vi ser det største utviklingspotensialet på lang sikt, sier Anders Eskildsen, eksportsjef i Airmaster.

Ved å installere Airmasters ventilasjons­aggregat får skoler, barnehager og kontorer frisk luft på en bærekraftig måte. 

Installasjonen skjer på stedet i Algecos modulfabrikk i Estland.

– Det betyr at det er en ren plug & play-løsning når man skal sette det i gang på byggeplassen. Det sparer både tid og penger. I tillegg sørger Algeco for at systemene installeres på samme korrekte måte hver gang.

I skoler og førskoler kan klassene være så store som 30 barn, noe som krever at store mengder luft kontinuerlig skal erstattes med ny luft. I mange tilfeller er dette forbundet med trekk eller støy-forstyrrelser. Dette unngår man med Airmasters enhet.

– Dårlig luftkvalitet fører til dårligere prestasjons- og konsentrasjonsevner hos elever og ansatte. Omfattende undersøkelser i Norge og Danmark viser at evnen til å lære synker og over tid kan forskjellen være så stor som et helt år. Derfor bør god ventilasjon prioriteres, og satses mer på, på skoler og arbeidsplasser, sier Anders.

I likhet med Algeco har Airmaster et sterkt fokus på bærekraft.

– Vi ser på Algecos mål som en del av våre egne. Vi tror at bærekraft skapes gjennom proaktiv dialog og tilpasning mellom ulike bransjer. Vi skal snart lansere en egen strategi for å støtte en sirkulær tankegang.


Er du interessert i å bygge en skole, barnehage eller et kontor med moduler?

Sjekk ut vårt utvalg her!