Anleggsleir

Kontormoduler

Kontormoduler fungerer blant annet godt som et prosjektkontor av kort og langvarig karakter. Kontorene kan oppføres i mange forskjellige konfigurasjoner og tilpasses kunden. Kontormoduler er også svært velegnet som permanent kontorbygg.

Kontormodulbygninger har mange fordeler sammenlignet med konvensjonelle bygg:

Kortere leveringstid – raskere avkastning.

Bedre kvalitet, helse og miljø – innendørs bygging gir bedre innemiljø, da bygget ikke blir utsatt for fukt under bygging. Faste produksjonsprosesser gir høyere kvalitet og færre feil.

Minimalt byggeavfall – sparer miljøet.

Økt fleksibilitet – man kan legge til ytterligere moduler ved fremtidige behov.

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter