Åpen Camp

Algeco tilbyr et åpen camp konseptet for større byggeprosjekter over lenger tid.

Vi ønsker å tilby våre relasjoner i entreprenør- og anleggsbransjen et bredt spekter av tilbud. Hva gjelder tradisjonell bestilling av husrom fra kontraktør, tilbyr vi også Åpen Camp-konseptet. De åpne anleggsleirene dimensjoneres etter et antatt behov over tid, og inneholder tradisjonelle husrom (boligrigger), kontorfasiliteter, velferdsrom og kantineløsninger. Både kost og losji er etter eget ønske.