Slik velger du riktig forskaling til støttemur

Skal du ha forskaling til støttemur, grunnmur eller kummer? Tidsfrister, budsjett, stadie i byggeprosessen og hva du skal støpe, vil påvirke hvilken forskaling til støttemur som er riktig for ditt prosjekt. 

Rask forskaling til støttemur i store prosjekter

Byggeprosjekter kommer gjerne med korte tidsfrister og store byggekostnader. Da vil du kunne bygge tids- og kostnadseffektivt. I dag er det vanligst å velge systemforskaling, fordi du kan bygge opp og demontere forskalingen raskere enn med tradisjonell forskaling. 

Siden det tar kortere tid og de robuste delene kan gjenbrukes, gir systemforskalingen lavere utgifter. Denne typen forskaling består av ferdigbygde kassetter som kan monteres raskt og enkelt. Kassettene kommer i ulike størrelser, former og materialer, slik at de vil kunne tilpasses ditt behov og ulike konstruksjonstyper.Flere av våre forskalingskassetter har vannavvisende beis, kan gjenbrukes opptil 50 ganger, og har et fleksibelt system. I tillegg kan de brukes på isolerte og uisolerte betongkonstruksjoner. Ringmurkassettene er vesentlig enklere og raskere å montere, og har stabil oppbygging. Spesialkassettene har et format som baserer seg på blant annet din spesifikasjon.

Tradisjonell forskaling til støttemur for mindre jobber

Kanskje du vil bygge forskalingen selv, for eksempel for mindre jobber. Slik tradisjonell forskaling bygges i stor grad opp av planker og bord, altså uten ferdigbygde materialer eller kassetter. Selv om dette er forholdsvis mer material- og tidkrevende, kan du tilpasse forskalingen nøyaktig etter formen bygningsdelen skal ha. Siden de er basert på materialer i tre, kan våre veggkassetter enkelt suppleres og kombineres med tradisjonell forskaling.

Les også: Hvordan bygge en grunnmur?

Velg riktig betong til støttemuren

Betong kan brukes til mange formål. I våt tilstand kan det formes og anvendes slik du ønsker, og holdbarheten er lang. Det finnes imidlertid mange typer betong med ulike kvaliteter. Ut fra bruksområdet og omgivelsene konstruksjonen skal stå i, kan du definere betongens tetthet. Dermed vil betongens forskjellige egenskaper, som rask eller langsom herdingstid, og høy eller lav vekt, påvirke valget du tar. Skal betongen stå utendørs og tåle vær, vind og frost, eller innendørs der det er tørt og varmt? Dette er også noe som skiller én type betong fra en annen. 

Du må altså ta utgangspunkt i forhold og bruksområde når du velger type betong. Forhør deg med en fagekspert som kan hjelpe om du er i tvil. 

Trenger du forskaling til støttemur eller hjelp til å velge riktig betong? Vi i Algeco er Norges største leverandør innen forskalingssystem. Ta kontakt med oss, så finner vi den beste løsningen for ditt prosjekt.