Hvordan bygge en grunnmur?

Skal du gå i gang med et nytt byggeprosjekt? Da vil du ha en solid grunnmur. Et godt forarbeid og valg av god forskaling til betongen du skal støpe, er forutsetninger for et vellykket prosjekt.

Planlegg utbyggingen godt!

God planlegging er en forutsetning for et solid og evigvarende byggeprosjekt. Du vil gjerne følge disse fem punktene for å kunne bygge grunnmuren riktig:

  • Stikk ut tomt og grav hull
  • Fuktsikre grunnmuren med drenering
  • Isolér grunnmuren
  • Velg forskaling til grunnmuren
  • Støp betong

Legg forarbeidet til grunnmuren

Stikk ut tomt og grav hull

Før du setter opp en grunnmur, må du forsikre at den kan bære konstruksjonen du bygger oppå. Da må du som oftest grave ut en tomt, altså området der muren skal stå, slik at du har et solid fundament for grunnmuren. Marker hvor det skal graves, og bestem dybden på hullet ut fra grunnforholdene.

Finn ut av forholdene i grunnen for å avdekke faktorer som kan komplisere utgravingen. Det kan være geologiske faktorer, slik som fjell og store steiner. Størrelsen på og bruksområdet for konstruksjonen er andre eksempler. I alle tilfeller vil du forsikre at utgravingen er dyp nok for alle yttervegger og interne bærende vegger. En håndverker vil kunne vurdere den beste fremgangsmåten ut fra forholdene.

Vi kan bistå i planleggingsprosessen, og finne forskalingen og byggutstyret dere trenger i deres prosjekt.

Fuktsikring av grunnmuren med drenering

Fuktighet er noe du må ta hensyn til når du skal sette opp grunnmuren. Hvis ikke kan det gi enorme følger for konstruksjonen på sikt. Fukt som finnes naturlig i bakken kan forårsake soppdannelser og dårlig inneklima, og ødelegge fundamentet. Derfor må du fuktsikre grunnmuren med drenering.

Sørg for at dreneringen kommer dypt nok ved å legge drensrørene rundt 20–30 centimeter under grunnmuren. Forsikre at vannet kan renne vekk fra muren ved å legge opp hull i drensrørene der vannet kan slippe til.

Les også: Slik velger du riktig forskaling til støttemur

Isolering av grunnmuren

Sørg for å isolere grunnmuren tilstrekkelig. Skal du ha kjeller, anbefaler vi den beste og sikreste måten, som er kjerneisolering. Denne isoleringen med iso-stag ivaretar betongmurens gode egenskaper, og vil spare deg for pussing og kostbart etterarbeid. 

Uansett vil du isolere grunnmuren slik at du får god kontroll over temperatur, fukt og kondens. Sistnevnte er spesielt viktig å ta hensyn til for å unngå skader når du bygger gulv mot grunn.

Forskaling til grunnmuren, og støping av betong

Grunnmur er helt konkret herdet betong. Før noe kan støpes, må du ha en forskaling til grunnmuren, altså en form betongen kan støpes i. Du kan bygge forskalingen selv, men det vanligste er å velge systemforskaling. Dette er en ferdigløsning hvor du kan montere forskalingen raskere enn med tradisjonell forskaling.

Betong inneholder mye vann, og derfor vil du ha en forskaling som tåler fuktighet. Forskalingen bør derfor bestå av tre, stål eller aluminium. Når betongen er herdet, kan forskalingen demonteres.

Trenger du hjelp i planleggingsprosessen av byggeprosjektet ditt? Algeco er Norges største leverandør innen forskalingssystem. Ta kontakt med oss, så finner vi de beste produktene til ditt prosjekt.