Åtte ting å oppbevare i kjøle- og frysecontainere

Uansett om du skal oppbevare eller frakte noe varmt eller kaldt, kan en kjøle- eller frysecontainer være løsningen. Med temperaturer mellom -40 og +30 grader er det lite disse containerne ikke kan holde – her er en liste over åtte ting du kan oppbevare.

1. Mat og drikke

Kjøle- og frysecontainere er ypperlige å bruke for eksempel til større matarrangementer, festivaler, ved større gatekjøkken og andre tilstelninger eller situasjoner der dere trenger å oppbevare mat og drikke kjølig. Flere vanlige brukergrupper er matbutikker, helsesentre, kantiner, cateringselskaper, kjøtt- og fiskeprodusenter, meierier, campingplasser og gartnerier.

2. Agn til fiskerinæringen

Kjølecontainere brukes blant annet til å lagre liner med kroker og agn i tønner. Når fiskebåtene legger til kai, erstatter de tønnene med de tomme linene med tønnene med klare liner fylt med kroker og agn. På den måten kommer fiskebåtene seg ut til sjøs og nytt fiske mye fortere.

3. Legemidler

Legemidler leveres over hele verden hele tiden, og noen krever temperaturkontrollert lagring og distribusjon for å opprettholde medisinens egenskaper og effektivitet. Tradisjonelt har det vært praksis å transportere legemidler med fly, men det blir mer og mer vanlig å frakte de til sjøs med kjølecontainere. Skal en container brukes til dette formålet, kreves det systemer for overvåkning av temperatur samt alarm ved temperatur- og strømfeil. Dette leverer vi som tilleggsutstyr.

4. Skadedyr

Om du mistenker skjeggkre, og trenger å behandle større mengder møbler, bagasje eller annen innbo, kan en frysecontainer være løsningen. Det tar kun få timer for skjeggkre å dø ved temperaturer under -18 grader, men det kan være vanskelig å få til så lav temperatur inne i bygg og hus. Med frysecontainere kan du få temperaturen enda lavere, slik at prosessen går fortere.

Tidligere har vi for eksempel fryst ned en ambulanse som hadde fraktet en pasient med veggedyr hjemme. For at ikke dette skulle spre seg fra sykebilen, ble den fryst ned i en container, slik at skadedyrene ble destruert. Vi fryser alle skadedyr på -40 grader da dette er et bransjekrav. Et veggedyr dør etter en time ved -18 grader om det ikke har noe pakket rundt seg . Det har de nesten alltid, enten av tøy eller stoff. De mest vanlige skadedyrene for nedfrysning er veggedyr, sølvkre, skjeggkre, møll og biller. Vi tilbyr frysehotell ved alle våre depoter i landet for slik bruk.

Les også: Trenger du ekstra frysekapasitet til skadedyrbekjempelse?

5. Tempererte varer

Kjølecontainere kan justeres fra -40 til +30 grader. Har dere varer som ikke må fryse, men som likevel må oppbevares ved en spesifikk temperatur for å beholde kvaliteten, kan dette være løsningen. For eksempel, er det +40 grader ute, kan vår containere stilles på valgfri temperatur mellom -40 og +30 grader, og den vil holde dette innvendig kontinuerlig.

6. Fallvilt eller vilt fra organisert jakt

Fallvilt er dyr som dør utenom jakt, ofte i trafikken. Disse kan ikke benyttes som menneskemat, og må derfor graves ned på forsvarlig vis. Er ikke dette mulig, må de leveres til frysecontainere, for ikke å være kilde til miljøforurensning av brønner eller vassdrag, som kan være farlig for både mennesker og dyr.

Større jaktlag må også ty til kjølelager for å kunne oppbevare dyrene de feller. Når du skal oppbevare vilt, er det viktig med riktig fordampingstemperatur og tilstrekkelig kuldeytelse i forhold til last, og med en moderne kjølecontainer kan alt stilles inn helt riktig. Containerne kan også leveres med kjøttoppheng, for å henge opp de flådde dyrene for lagring.

7. Planter (bioteknisk forskning)

En kjølecontainer kan også brukes som et forsøksveksthus for bioteknisk forskning. Bioteknisk forskning innebærer blant annet å utvikle nye medisiner, vaksiner, matvarer, planter og medisinske behandlingsmetoder. Blant annet er såkalte «klimatomater» utviklet slik:

«Våre banebrytende klimatomater er god mat, med et negativt karbonavtrykk. Under dyrking binder vi CO₂ fra biogassproduksjon direkte i plantene. Biogassanlegget gjør om kildesortert matavfall og organisk avfall fra landbruket til biogjødsel og fornybar energi.» Reklima.no.

8. Bistand til sykehus og begravelse

Vanligvis vil sykehus, likhus og begravelsesbyråer ha egne kjølerom der døde mennesker oppbevares, men ved tilfeller der disse blir overbelastet, for eksempel ved en pandemi, kan en kjøle- eller frysecontainer egnet til dette formålet være løsningen.

Les også: Malthus Uniteam kan hjelpe med mobile smittevernsenheter og beredskapscontainere

Det finnes dessverre en del useriøse aktører og leverandører av brukte kjøle- og frysecontainere i Europa. En PTI-test utført hos disse leverandørene er dessverre ingen garanti for at testen er utført i henhold til forskriftene (eller er utført i det hele tatt). Vi i Algeco gjennomfører alltid slike tester selv på enheter vi kjøper, etter ankomst til Norge. Vi sjekker i tillegg alle containere både innvendig og utvendig, slik at eventuelle mangler blir utbedret i vårt verksted. Vi er en av kun to leverandører i Norge som er sertifisert Carrier og ThermoKing Service-Centre.

Vi er stolte av å kunne kalle oss markedets desidert største og tryggeste leverandør av kjøle- og frysecontainere samt containerbaserte kjøle- og fryserom. Kvalitet, service og leveringsdyktighet er tre ord som ligger til grunn for alt vi foretar oss. Det skal føles trygt å benytte containere fra Algeco. Vi tar vare på dine verdier.

Vi gir 100 prosent aggregatgaranti på alle våre salgscontainere.

Har du behov for en kjøle- eller frysecontainer? Ta kontakt med oss i dag, så vil vi hjelpe deg.