Facility management

Prosjektbistand

Så snart vi har kommet fram til en løsning som dekker alle dine behov og krav, etableres det plantegninger og dokumenter.

Vi hjelper deg også med teknisk dokumentasjon og plantegninger til byggesøknaden. Deretter oppretter vi en leieavtale, som signeres av begge parter.

  • Dette kan vi hjelpe deg med:
  • Søknad om byggetillatelse
  • Brannverndokumentasjon
  • Energiberegninger
  • Ventilasjonsstyring (OVK)
  • Arbeidsmiljøplan

Nyheter