Tildekning

Strikk og strips

Ankerstropp er en elastisk strikk til å feste stillaspresenning og stillasnett med. Den har «spyd» som lett går gjennom presenningen, noe som sikrer en enkel montering.

Strikkene er rundt 30 centimenter lange, og tåler 60–70 kg. Anbefalt forbruk er cirka 1 stk per m2.

Plaststrips brukes også til å feste stillaspresenning og stillasnett med. Disse er ikke fleksible, slik som ankerstroppen. Leveres i forskjellige lengder og bredder.

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter