Radonprodukter

Radonmembran

Vi tilbyr radonmembran som er av kopolymer termoplast. Fargen er rød, og membranen skjøtes med dobbeltsidig butyltape og ensidig glassfiberforsterket skjøtetape.

Som supplerende komponenter til radonmembranen, leverer vi også: 

• Dobbeltsidig butyltape for skjøting av membranen
• Ensidig glassfiberforsterket skjøtetape for overlapping av skjøt
• Mansjett for rørgjennomføringer
• Ferdigskjøtede enheter for forenklet legging i innvendige hjørner
• Algeco Radonsump. 

Radonsystemet kan benyttes til beskyttelse mot radon i bruksgruppe B, som angitt i Byggforsk-seriens Byggdetaljer 520.706, under gitte forutsetninger ihht godkjenningen fra Sintef TG 20228.

 

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter