Radonprodukter

Radonbrønn

En radonbrønn (radon sump) legges under bygningen med røropplegg ut i det fri, slik at man kan, hvis det blir nødvendig, sette på en vifte og trekke bort radongassen under bygningen. Dette settes bare i bruk hvis man måler for høye verdier av radonkonsentrasjon inni bygningen etter at andre tiltak er gjort.

Hvor mye en radonbrønn dekker, avhenger fra type til type. Våre minste dekker minimum 150 m2.
Ta kontakt med oss, da vi har forskjellige løsninger.

 

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter