Standard containere

10 fots ISO-container

Våre ISO-containere er standardiserte stålenheter som brukes til mange ulike formål – sikring, lagring og transport av materialer og produkter, designet i henhold til internasjonale standarder.

Disse containerne egner seg godt til shipping og sjøfart. De er CSC-godkjent og testet i henhold til ISO 1496-1.

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter