Kjøle og frysecontainere

10 ft

Algeco har over flere år utviklet en egen type kjøle- og frysecontainer, med brukervennlighet, sikkerhet og miljø i fokus.

Alle våre utleiecontainere fra og med 2018 benytter Carrier Naturaline-aggregat, som er verdens eneste Reefer-aggregat med Co2 som kuldemedie.

10 fot teknisk info

Standard Strømkrav. 400v32ampere trefase
Mulighet for drift på 400v63amp, 400v16amp , 230v32amp,230v16amp.

Kan temperaturjusteres fra -40 til +30 grader celsius.

Du kan også kontakte oss direkte

Nyheter