Vi skal jobbe smart, grønt og sikkert

Holdbarhet og sikkerhet. Det er de to viktigste sakene for Algeco, både på lokalt og nordisk nivå. Og selskapet jobber mot dem med konkrete mål og handlingsplaner.  

Dette kommer ikke bare Algecos kunder til å dra nytte av. Det samme gjør samfunnet og planeten for øvrig. Ikke minst når det gjelder bærekraft og sikkerhetsspørsmål. 

– Vi gjør det vi kan for å bidra til å redusere klimaavtrykket vårt og mengden karbondioksid som brukes. Vi skal jobbe smart, grønt og trygt i alt vi gjør. Dette er viktige spørsmål for alle oss som er ansatt i Algeco, sier Steinar Aasland, Managing Director i Algeco Nordics. 

Målbildet er en grønnere hverdag. Det skal nås ved hjelp av de konkrete målsettingene om utslipp, avfall og vannforbruk som finnes ved virksomheten. 

– Uten mål blir det fort tomprat. Vi har dem for å bli bedre og kunne vise verden våre handlinger. Blant de viktigere prosjektene som pågår nå er investeringen i grønn energi fra solceller ved fabrikken i Estland. Og at vi har satt en stopper for fossildrevne kjøretøy i Norge. Det er elektrisk som gjelder fra nå av, som vi skal få god effekt av. Etter hvert skal det også brukes i de andre nordiske landene, sier Steinar. 

Den nordiske delen av Algeco er en foregangsfigur når det gjelder bærekraftig arbeid. Det er også denne retningen selskapet ser i på et globalt nivå.  

– Teknologisk ligger vi langt fremme her, og det skal vi fortsette med. For meg er det inspirerende å lede arbeidet ved hjelp av våre fantastiske medarbeidere. Det samme gjelder sikkerhet. Også her er vi flinke og tar vårt ansvar. 

I tillegg til at de ansatte føler seg trygge, får de også mulighet til å gjøre frivillig arbeid en dag i året. En måte for Algeco å gi tilbake til samfunnet og hjelpe til i saker, organisasjoner og foreninger som ligger de ansattes hjerter nærmest.  

Steinar mener slike initiativ er av største betydning i disse tider, med krig, pandemi og energikriser i hverdagen vår. 

– Vi følger selvfølgelig utviklingen i verden. Det er forferdelig på mange måter og vi har stor sympati for de som lider av alt det onde som skjer. Jeg vil benytte anledningen til å si at jeg er stolt over å være en del av Algeco og vil takke alle de ansatte som sprer glede og håndterer situasjonen så godt de kan.