Sølv i EcoVadis for Algeco Nordics: "En tydelig uttalelse"

Algeco Nordics' ESG-arbeid bærer frukter. Nå er modul- og containerfirmaet tildelt sølvnivå av EcoVadis – noe som også innebærer at Algeco plasserer seg blant de øverste 15 prosentene i verden når det gjelder bærekraft.

– Dette er en tydelig uttalelse som viser vårt omfattende arbeid med disse spørsmålene, sier Kristian Grimsbo, Marketing & ESG Director.

EcoVadis er en av verdens mest anerkjente plattformer for vurdering av selskapers bærekraftprestasjoner. Nylig kom årets vurderinger, og der fikk Algeco Nordics sølv for sitt ESG-arbeid i hele den nordiske organisasjonen.

– Bærekraft er ekstremt viktig for oss. Dette er en anerkjennelse for vårt engasjement og inspirerer oss til å fortsette arbeidet, sier Kristian Grimsbo.

Risikoene så vel som mulighetene med ESG- og bærekraftsspørsmål blir stadig viktigere uansett bransje. For Algeco betyr det en målbevisst innsats for å integrere sirkularitet og sosial bærekraft i alle aspekter av virksomheten. Fra modulløsninger med lavt karbonutslipp til etiske forretningsprinsipper og sosialt ansvar. Algeco Nordics satser sterkt på fornybar energi, installasjon av solcellepaneler og ikke minst på de ansattes velvære.

Blant annet tilbys alle ansatte å jobbe for en veldedighetsorganisasjon en dag per år på betalt arbeidstid. Dessuten er alle operasjoner ISO-sertifiserte. Elektrifisering er et annet prioritert prosjekt.

– På dette området er Norge et foregangsland, der 90 prosent av bilflåten i dag er elektrifisert. Ved utgangen av året vil dette tallet være 100 prosent. Også i de andre nordiske landene pågår dette arbeidet, sier Kristian Grimsbo.

Siden grunnleggelsen i 2007 har EcoVadis vurdert og bedømt titusenvis av bedrifter over hele verden. Til i år har kravene for de ulike nivåene blitt hevet, noe som har gjort det enda vanskeligere å nå de aller høyeste vurderingene. En sammenligning med andre vurderte selskaper viser at Algeco er blant de øverste 15 prosentene.

Kristian Grimsbo, ESG & Marketing Director Algeco Nordics

– Det er vi selvfølgelig stolte av. Ikke minst fordi vi er vurdert over alle våre operasjoner i de nordiske landene og Estland. Vi valgte ikke å ta den lette veien. Hadde vi blitt vurdert land for land, ville vi garantert ha fått høyere individuelle vurderinger. Men vår ambisjon er å opprettholde en høy standard på tvers, sier Kristian Grimsbo.

Algeco Nordics' reise mot bærekraft er en kontinuerlig prosess, hvor selskapet stadig streber etter å endre og forbedre arbeidet. Dette inkluderer blant annet den unike forretningsmodellen Loops within loops – som viser og forklarer livssyklusen for Algecos produkter.

– Vi er fast bestemt på å stadig heve listen og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Loops within loops hjelper oss å nå våre mål på alle ESG-områder.


Les mer om Algecos ESG- og bærekraftsarbeid her.

Her finnes også morselskapet Modulaire Groups siste ESG-rapport.