Nye radonregler

I år blir det endringer i anbefalingene rundt hvordan man plasserer radonmembran og fuktsperre. Dette innebærer endringer både på produktnivå, og i måten ting skal gjøres. Markedet må tilpasses, og Algeco tilpasser seg med det. Men hvorfor er det egentlig så viktig?

Ved feil plassering av radonmembran, kan man forårsake fuktskader på huset, som igjen ofte fører til vond lukt, muggsoppvekst, og bakterier og insekter i bygget. SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, har undersøkt fuktskader på hus, og funnet en sammenheng mellom plassering av radonmembran og fuktskader. Deres uttalelse lyder blant annet:

- Basert på skadeerfaringer og fukttekniske beregninger fraråder SINTEF å plassere radonmembran/fuktsperre nede i varmeisolasjonen eller direkte under varmeisolasjonen da disse plasseringene er fukttekniske uheldige. Utstøping av betonggulv og nedbør i perioden før utstøping av betonggulvet kan gi vannansamling på radonmembran/fuktsperre. 

Videre anbefaler de at bygning med oppholdsrom skal ha radonsperre mot grunnen, og være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygninger. Dette skal redusere risikoen for fuktskader, uten at det skal gå på bekostning av det svært viktige arbeidet med å holde radonkonsentrasjon i inneluften nede.

Radon kan finnes i alle typer bygg. Det er en gass som finnes i berggrunnen, enten naturlig på stedet man har bygd, eller i tilkjørte masser under boligen. Fra bakken kan gassen sige inn i husene våre og lagres i luften vi puster inn. Ifølge Verdens helseorganisasjon er radon den nest vanligste grunnen til lungekreft, etter røyking. I Norge er det rundt 300 lungekreftdødsfall årlig som direkte knyttes til radon i boliger. Hele 14 prosent av alle nye lungekrefttilfeller i Norge har radon som medvirkende årsak. 

Radonkonsentrasjonen i et bygg burde aldri være på mer enn 200 Bq/m³. Det anslås at cirka 200 000 boliger, eller 10 prosent av nåværende boligmasse i Norge, har en radonkonsentrasjon over dette.

Om radonnivået i et hus er høyt, er dette altså svært kritisk. Derfor er det viktig at man ikke bare måler radon i eksisterende bygg, men gjør forebyggende arbeid i byggeperioden.

For Algecos del fører dette som sagt til nye regler på hvor membranen skal legges, og krav til tykkelse og glidesjikt. Membranen skal alltid legges på et ferdig avrettet underlag av isolasjon som er sikret mot forskyvning. For å sikre lufttette tilslutninger mellom ringmur og gulv, skal membranen alltid føres kontinuerlig ut over ringmurskronen. Det blir strengere krav til de anbefalte minimumsverdiene på produktenes brudd og strekkegenskaper, og kravene til å dokumentere radonmålinger skjerpes. 

I Algeco tar vi alle nye regler og anbefalinger på alvor, og vi ønsker å tilby de beste produktene og løsningene til våre kunder. Vi gjør ikke bare det som er godt nok, men det som er helt sikkert. Derfor samarbeider vi med DAFA, et firma som kun leverer det beste av det beste. De har lenge vært vår leverandør av radonsikrende produkter. Med de nye anbefalingene, er det mange av membranene som brukes i dag som ikke består testen. De nye anbefalingene til Sintef stiller strengere krav til radonmembranens brudd og strekkstyrke enn tidligere. Dafa sitt radonsystem er nå testet og godkjent i henhold til Sintef sine nye anbefalinger. Derfor øker DAFA produktene sine med mer tykkelse, og oppfyller nå alle de gjeldende kravene i hele Norden. 

I samarbeid med DAFA vil Algeco i tiden fremover kunne tilby sine kunder produktseminarer som forklarer nærmere hva endringen betyr i praksis.