Module Tech investerer i en grønn fremtid

Hos Module Tech er den grønne overgangen en rød tråd. Her blir ikke avfall sett på som avfall, men som materiale med verdi. 

Og visjonen er klar – å så mye som mulig sortere materiale og deretter sende det til et sorteringssenter eller selge det til gjenvinning. 

Module Tech er den estiske produsenten av Algecos modulbygg i Norden. Her settes det høye miljømål rundt utslipp, materialer og vannbruk. 

– Vi jobber med stor varsomhet og bruker en lang rekke sikkerhetstiltak. Vi er spesielt forsiktige med farlig materiale og såkalte flygende partikler, som ull, sier Priit Saago, Supply Chain Manager. 

Rester av materialet håndteres systematisk i den estiske fabrikken. På hver arbeidsplass der for eksempel tre, ull, plast og papp håndteres, er det containere eller poser for å sortere det. 

– Plast og papp presses til kubikkmeters emballasje. Tre og ull legges i poser som fraktes til sorteringssenteret. I tillegg prøver vi å bruke så mye som mulig av restene i modulene, sier Priit.  

Energien i fabrikken er også nøye utvalgt. 

– I et par år nå har vi kjøpt strøm fra Estonian Energy, som siden i år er fornybar. Akkurat nå jobber vi også med montering av solcellepaneler. 

– Neste mål er å kvitte seg med gassoppvarming og finne et alternativ. Det kan for eksempel være jordvarme. 

Den grønne omstillingen hos Module Tech er helt i tråd med Algecos og Modulaire Groups mål om å redusere, gjenbruke og resirkulere. Sammenlignet med konvensjonelle konstruksjoner bygges moduler raskt, så vel som smart og grønt.  

– De reduserer ikke bare bruken av materialer, men gjør også mye mindre fysisk påvirkning på miljøet og byggeplassens omgivelser. De fleste materialene vi bruker til å bygge er trebaserte, og vi bruker kun lim og silikon som er M1-sertifisert. M1-klassifiseringen setter grenseverdier for utslipp av flyktige organiske forbindelser, formaldehyd og ammoniakk, sier Priit.