Målet: et trygt og sikkert Norge i urolige tider

Et unikt samarbeid har blitt initiert. Sammen med datasikkerhetsselskapet West Code Solutions har Algeco utviklet et produkt som skal sikre Norge. Her er containeren som kan brukes både som kommandosentral og datarom. 

– Økte krav og en skarpere global situasjon krever forbedret ledelsesevne. Vi har utviklet en løsning som oppfyller alle krav og hjelper de som trenger å utvide sine muligheter for å jobbe med sikkerhetsklassifisert informasjon, sier Morten Brandt, Head of Sales, Algeco Norway.

En usikker verden stiller høyere krav til myndigheter, kommuner og regioner. Ikke minst når det gjelder infrastruktur og samfunnssikkerhet.

Derfor har Algeco og West Code Solutions gått sammen i en satsing for å utvikle en moderne og motstandsdyktig containerløsning – spesialtilpasset for å møte behovene.

Den høykvalitative, kostnadseffektive containeren kan brukes både som kommandosentral og datasenter.

– Med vår containerkompetanse og West Codes spesialkunnskap innen både datasikkerhet og sikkerhetsbeskyttelse har vi kunnet utvikle et produkt som virkelig vil bidra til samfunnsnytten. I dag må offentlig sektor ofte styrke sine ledelsesevner. Nå har vi løsningen, sier Morten Brandt og fortsetter.

– Container er riktignok et velprøvd produkt i denne sammenhengen, men dette er på et helt nytt nivå. Med innhold av høyeste kvalitet og med de rette forutsetningene for å bygge en kapasitet som er både omstillingsbar og robust nok til å gi effekt for totalforsvarsevnen i alle samfunnstilstander.

Containeren er resultatet av et samarbeid som har pågått over lengre tid. Med økte kravbilder er det av høyeste viktighet for mange i offentlig sektor å se på nye sikkerhetsløsninger.

– Takket være vår erfaring og kunnskapsrike eksperter har vi klart å navigere gjennom jungelen av lover og regler. Det har ført til et unikt produkt som kombinerer høy tilpasningsevne med et bredere formål og som er designet for å bidra direkte til samfunnet.

Det er for eksempel ­et stort behov for å skape flere avlyttingssikrede rom som er tilpasset for samarbeid rundt beskyttelsesverdig informasjon. Noe som ofte medfører store ombygginger og investeringer. Dessuten er mange kommandosentraler i dag kun lokalisert i faste bygninger.

– Det er verken optimalt arbeidsmiljømessig eller med tanke på kostnadseffektivitet. Med våre kommandosentraler og datasentre kan du jobbe på samme måte både i hverdagen og i krisetider, noe som er unikt. Det er nemlig utrolig viktig at du er vant til måten du samhandler på hvis det skulle bli krise, krig eller andre former for trusselbilder. Her har vi et produkt som dekker hele trusselskalaen, sier Morten Brandt.

I tillegg til Algeco og West Code er også Schneider Electric involvert i prosjektet. De har levert deler av teknologiinnholdet til containerne. Enda en sterk konkurransefordel, mener Morten Brandt.

– Alle tre selskapene har stor erfaring og spesialkompetanse innen sine respektive områder. Det er et unikt samarbeid for en skarp situasjon. Vi ønsker å skape et trygt og sikkert samfunn for alle – og det har vi en komplett løsning på.

Unik samarbeid i samfunnets tjeneste:

• For dere som trenger å jobbe likt og ha en høy kapasitet over hele trusselskalaen.

• Vi støtter kommuner og myndigheter med å styrke sin kapasitet – på en økonomisk og bærekraftig måte.

• Våre skreddersydde løsninger oppfyller alle relevante lovkrav.