Internasjonale kvinnedagen 2024

8. mars er en viktig dag. På den internasjonale kvinnedagen benytter vi anledningen til å belyse kvinners rettigheter og streben etter likestilling i både byggebransjen og samfunnet.

Hos Algeco prioriterer vi rettferdighet og inkludering i alt vi gjør. Men vi stopper ikke der. Vi synes det er viktig å vite om vi lever opp til våre kjerneverdier. Derfor inviterte vi alle våre kvinnelige ansatte til en samtale for å diskutere hva vi gjør i dag – og hva vi kan gjøre bedre fremover. En anonym spørreundersøkelse ga oss høye karakterer når det gjelder trivsel og attraktivitet hos Algeco i dag.

Men under møtet identifiserte vi også tre fokusområder vi vil jobbe videre med for å bli en enda mer attraktiv arbeidsplass:

• Fremheve kvinnelige ansatte.

• Mer arbeidsrelatert internopplæring.

• Flere teambyggingsaktiviteter.

internationalwomensday.com kan du lese mer om hvordan du kan gjøre en forskjell.