Internasjonale kvinnedagen


På Algecos arbeidsplasser bryr vi oss om likestilling, rettferdighet og mangfold. Derfor er det nærliggende for oss å ta hensyn til denne dagen og reflektere over at vi virkelig lever opp til den. Som et eksempel, i dag kalles ledende personer i hvert land til et møte for informasjon og diskusjon.

Akkurat nå diskuterer og fokuserer vi på:
– Hvordan kan vi få flere kvinner til vår bransje og vår bedrift?
– Hvordan kan vi få flere kvinner til ledende stillinger?

  • Tenk deg en likeverdig verden
  • En verden fri fra skjevheter, stereotypier og diskriminering.
  • En verden som er mangfoldig, rettferdig og inkluderende.
  • En verden der forskjeller blir verdsatt og feiret.
  • Sammen kan vi skape kvinners likestilling.
  • Sammen kan vi alle #BreakTheBias


    Les mer om hva vi alle kan gjøre for en forskjell her >>> https://www.internationalwomensday.com/