Human Rights Day

Den 10. desember er en viktig dag. Både for oss i Algeco og for hele verden.

Human Rights Day er en dag som hvert år minner oss om verdien av menneskerettigheter. Alle skal ha de samme mulighetene, uavhengig av bakgrunn.

I Algeco tar vi inkludering på alvor – det er kjerneelementet i hvordan vi ser på samfunnet og hvordan vi driver virksomheten.

Nå fortsetter vi arbeidet for en mer inkluderende fremtid. For Algeco og for verden.