HMS-skap for umiddelbar og livreddende førstehjelp

Forsvarlig HMS-arbeid er noe alle bedrifter er opptatte av. Det er derimot en utfordring på mange anleggsplasser i større byer, ikke minst i Oslo, at det ikke er rom for plassering av HMS-containere. De krever rett og slett for mye plass. Algeco er derfor stolt av å presentere et nytt produkt i vårt sortiment: HMS-skapet.  

I arbeidsulykker er avstanden mellom den skadde og tilgjengelig førstehjelpsutstyr avgjørende for utfallet. Som regel blir HMS-containere plassert nede på bakken. Skulle uhellet da inntreffe i sjuende etasje, er dette svært ubeleilig for alle involverte. Her er HMS-skapet ideelt. Vårt mobile Multi Purpose Cabinet utgjør et komplett HMS-system som kan flyttes etter behov mellom etasjer, eller man kan utplassere et skap i hver etasje. Det kommer like godt med på båt eller oppdrett, hvor plassen gjerne er avgjørende. Det nette og lette Multi Purpose Cabinet er utmerket til denne bruken

Kabinettet er isolert og er utstyrt med fordeling til LED-lys og frostvakt. Temperaturen holdes oppe slik at vann- og akrylbaserte væsker ikke fryser. Utvendig tilkoblingspunkt for 230V Shucko hunn-plugg. Skapet er plasseffektivt med sine 1,8 kubikkmeter, og flyttes enkelt på hjul. Løsningen inneholder forskriftsmessige HMS-hjelpemidler, og kan som opsjon også utstyres med egen hjertestarter. Skapet er definert som lastbærer og tåler en belastning på 450 kilo. 

Dette er en helt ny innovasjon vi har jobbet på tvers av avdelinger for å sette ut i livet. I august introduserer vi skapet på Nor-Fishing-konferansen, og videre går veien til HMS-konferansen og messen for Brann & Redning i september.