Et sterkt halvår i et utfordrende marked

Vi har hatt et meget bra første halvår! Til tross for utfordringer i det private byggemarkedet med salg av produkter og prosjekter, har vi sikret oss viktige kontrakter i andre markeder. Dette er takket være sterke kunderelasjoner, verdifulle rammeavtaler og avrop på disse avtalene. Våre forbedrede innkjøpsprosesser og grundige evaluering av tilbud, har også bidratt til de gode resultatene. 

Prioritering av HMS og kontinuerlig forbedring

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er alltid vår høyeste prioritet. Til tross for en skade med fravær i januar, har vi jobbet målrettet for å forbedre vår HMS-kultur gjennom konstruktive samtaler med både medarbeidere og leverandører. "Always Safety First" er vårt løfte, og vi arbeider kontinuerlig for å sikre en trygg arbeidsplass.

Gode fremskritt i ESGS-arbeidet – og planen fremover

Vi nærmer oss målet om en helelektrisk bilflåte, et viktig ESGS-tiltak som viser vårt miljøengasjement. Vi har også gjort betydelige bidrag til frivillighetsarbeid allerede i år, et annet viktig element som ansvarlig aktør. 

Åpenhetsloven vil fortsatt være en prioritet, med grundig oppfølging og godkjenning av leverandører, for å sikre dokumenterte produkter med kjent opprinnelse.

Vår utleieflåte utnyttes bedre enn budsjettert, som vises i resultatene så langt og fremover vil vi fokusere på utvikling av mer-salgsprodukter (VAPS), som et tillegg til våre utleieprodukter. 

Vi har all grunn til å være stolte av hva vi har oppnådd. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer. 

Simon Ruud

Managing Director, Algeco Norge