En bra jobb - det er sikkert!

Du skal være i samme tilstand når du forlater jobben som når du ankommer den. Derfor er sikkerhetsspørsmål aller høyest på agendaen til Algeco. Målet: Null arbeidsulykker. 

Det ligger store fortjenester i å satse på sikkerhet. En av dem er at det blir en sikrere hverdag for personalet. En annen er at du blir mer attraktiv for kunder så vel som for fremtidige medarbeidere.  

- Vi merker at det blir vanligere at bedrifter vil jobbe med de som tar helse, miljø og sikkerhet på alvor, sier Alex Zografos, HSEQ Manager Algeco Nordic.  

Et konkret eksempel på at Algeco er seriøs i sitt arbeid, er at vi nå forbereder oss på en ISO-sertifisering, både innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Vi har innført daglige rutiner på arbeidsplassene for å bedre sikkerhetsarbeidet. Snart innføres også «Take 5», som går ut på å sette av fem minutter når man er ferdig med et oppdrag, for å få ned stressnivået og forsikre seg om at alt er trygt før det neste oppdraget. 

- Hvordan går man frem for å lykkes med sikkerhetsarbeidet og implementere det i hverdagen? 

- Det er i stor grad et ledelsesspørsmål. Når de tar det på alvor, er det lettere å få inn de riktige rutinene, og sånn er det med oss i dag. Nå for tiden starter vi alle våre møter med å snakke om sikkerhet og arbeidsmiljø. Det viser at dette er av høyeste prioritet i Algeco, sier Zografos.  

28. april ble World Day for Safety and Health at Work markert i bedriften. I Danmark ble arbeidet satt på pause for å diskutere sikkerhetsmessige spørsmål, og de ansatte fikk blant annet opplæring i hjertestartere. I Sverige presenterte vi Hold Nullen-medlemskapet og hva det innebærer, og i Norge pratet vi om viktigheten av å melde hendelser og nesten-ulykker.  

- Å jobbe med sikkerhet er langsiktig arbeid, og handler om å jobbe i team. Det er teamet som gjør jobben! 

- Dere har en nullvisjon, er den realistisk? 

- Visjonen er opplagt å ha, for det er der vi jobber mot. Jeg er overbevist om at de aller fleste uhell på jobb kunne vært unngått hvis man bare var forsiktig og fulgte de eksisterende retningslinjene. Det er viktig å ikke bli uaktsom, men å være konsekvent i daglige rutiner.