Eksperten om industriell konstruksjon: – Gir ekstremt høy kvalitet

Der Sverige var tidlig ute med industriell konstruksjon, var det mer skepsis utenfor landegrensene. Men nå har også andre land fått øynene opp for byggeteknikken.
– Det er ganske fascinerende hvordan utviklingen har vært. Fra å være assosiert med lavkvalitetsbygg med tynne vegger, har volumkonstruksjonsteknologien nå et meget godt rykte og er synonymt med høy kvalitet også i utlandet, sier Lars Stehn.

Han er forsker på industriell og bærekraftig konstruksjon på Luleå Tekniska Universitet i Sverige. Stehn har fulgt utviklingen på modulbygg i flere tiår og er en av de fremste ekspertene på området.
– Det er noe spesielt med denne byggemetoden, som har klart å forene to så vidt forskjellige bransjer som produksjons- og byggeindustrien. Men det er også det som gjør det så interessant. At den faktisk kombinerer skreddersydde løsninger med en teknologi som stammer fra 1930-tallet, da småhusindustrien begynte å bygge hus i fabrikker, sier Stehn.

Men det var først i forbindelse med EU-medlemskapet på midten av 90-tallet at modulbygg skjøt fart. Blant annet takket være endrede brannforskrifter, som tidligere hadde vært et hinder, samtidig som teknologiutviklingen eskalerte. Utenfor Sveriges grenser var interessen mer moderat.
– Andre europeiske land lurte lenge på hva vi holdt på med. De trodde det var lav kvalitet og forsto ikke i det hele tatt fordelene med å bygge på denne måten.

Knapt 30 år senere er innstillingen en helt annen, sier Stehn. Oppfatningen om at byggeteknikken tilsier lav kvalitet er nå snudd. Stadig flere innser at selv om det koster mindre, er det høykvalitetsprodukter som kommer ut av fabrikkene.
– Det er utrolig fascinerende. Nå er industriell konstruksjon en stor drivkraft overalt i hele Norden, og til og med i andre europeiske land. Mine kollegaer og jeg blir invitert til internasjonale forskningskonferanser, og det er mange som ønsker å lese vitenskapelige artikler om emnet.

Hva endret seg?
– Oppdagelsen av hvor vellykket prefabrikasjon var for en rekke selskaper. Volumbygging har så store fordeler, som gir høy produktivitet. Ikke minst for bygg som skoler og hoteller, som nyter godt av effektivitet og repeterbarhet. Deretter var det i sammenheng med spørsmål om bærekraft. Da handler det ikke bare om valg av materiale, men også å forvalte ressurser, noe som er veldig positivt med industrielt bygg. Der er det lett å ha kontroll på alt, med tanke på at det bygges innendørs og på samme måte gang på gang.

Hvordan ser trendene ut?
-Bærekraft kommer selvfølgelig fortsatt til å være en viktig sak. Det kommer til å stilles høyere krav fra alle, og der lønnsomhet tidligere har vært en forutsetning for bærekraftighet, blir det snarere tvert imot fremover. Om du ikke er bærekraftig, kommer du heller ikke til å være lønnsom.

Stehn mener likevel at industrielt bygg helt klart har etablert seg som byggeteknikk og kommer til å være en del av fremtiden.
– Jeg sier en del av fremtiden, og ikke hele, av den grunn at det finnes så mye investert kunnskap i den tradisjonelle byggemåten. Men jeg spår en moderat industrialisering, strukturering, automatisering og prefabrikasjon framover. De som bygger industrielt i dag er imidlertid kommet for å bli. De må jobbe enda mer effektivt for å redusere byggekostnaden i forhold til prisen. Der har de definitivt en fordel framfor andre byggefirmaer. Det er også betydelig forskjell på kvalitetsmangler dersom man sammenligner hus som bygges industrielt og på stedet, til fordel for de som er bygd industrielt. Du får rett og slett mye for pengene.