Container som verksted? Dette må du vite

Er ikke verkstedet ditt tilrettelagt arbeidet som skal utføres, kan dette føre til økt risiko for skader og uhell. Dersom du skal bygge containerverksted, er det viktig at alt blir gjort riktig.

Mye kan skje på et verksted, spesielt hvis man jobber med store maskiner eller miljøfarlige kjemikalier. Derfor er det svært viktig å sørge for at verkstedet er et trygt sted å være, uansett hva du jobber med.

Containere kan gjøres om til flotte verksted, og det er enkelt å spesialtilpasse dem etter ulike størrelser og andre behov. Containerverksted kan variere fra enkle bygg med innredning tilpasset privatpersoner, til kompliserte løsninger for byggeplasser og industriarbeid. Det finnes med andre ord få ting man ikke kan skape ved hjelp av containere.

Sikre deg mot arbeidsrelaterte skader og senskader

Det er overraskende hvor ofte arbeidsrelaterte skader eller ulykker oppstår, og jobber du på et verksted er du ofte ekstra utsatt. Her kan det være snakk om små kuttskader til større ulykker hvor tunge maskiner er involvert. I tillegg til arbeidsskader vil senskader også kunne plage dem som har jobbet på verksted i større grad enn i mange andre yrker. Belastningsskader er særlig vanlig for verkstedarbeidere, og kan for eksempel komme etter lang tid med feil arbeidsstilling.

For å redusere risikoen for både yrkesskader og senskader, er det lurt alltid å ha HMS-utsyr lett tilgjengelig. Hansker, briller eller ansiktsskjerm, hørselvern, masker mot støv og andre små partikler bør for eksempel ha sine faste plasser, og det kan være lurt å installere egne hyller eller kroker for slike artikler. I tillegg bør verkstedet i seg selv utformes for et sunt og trivelig arbeidsmiljø.

Plass, lys og ventilasjon er helt essensielt i et containerverksted

Dersom du planlegger å bygge et verksted, må et par ting på plass. Det er eksempelvis svært viktig med god belysning, både slik at du faktisk ser hva du holder på med, men også slik at du slipper å anstrenge øynene dine. Verkstedet bør også inneholde et par velplasserte vinduer, slik at du får tilgang til dagslys, og ikke kun kunstig belysning.

Ventilasjon bør du selvsagt også ta høyde for, spesielt hvis du skal jobbe med kjemikalier eller utføre arbeid som produserer mye svevestøv. Innredningen bør planlegges slik at du effektivt kan utføre arbeidet ditt på en sikker måte, noe som gjerne krever en ryddig arbeidsstasjon. Lagrings- og oppbevaringssteder bør altså på plass før verkstedet ferdigstilles, slik at du kan gå rett i gang med arbeidet. Lokalet bør rett og slett være tilrettelagt jobben som skal utføres.

Sørg for god håndtering av farlig avfall

På ulike verksteder må man ofte jobbe med avfall som kategoriseres som miljøfarlig. Dette kan inkludere olje, løsemidler, batterier, EE-avfall, maling, spraybokser og andre kjemikalier. Verkstedet bør ha en sikker løsning for håndtering av slikt avfall. Det er lurt å oppbevare farlig avfall adskilt fra andre typer avfall, i tette og merkede beholdere som er utilgjengelig for uvedkommende. Husk dette når du planlegger utformingen av ditt containerverksted.

Skal du jobbe med noe som faller innunder kategorien farlig avfall på ditt containerverksted, er det viktig at du setter deg inn i regelverket knyttet til slikt avfall, samt skaffer deg en oversikt over hvilke avfallskilder du kommer til å ha i verkstedet. Du må også alltid deklarere farlig avfall, og levere det til et godkjent mottak.

Algeco skaffer deg det perfekte containerverkstedet

Det finnes flere gode grunner til å velge et containerverksted. For det første er denne typen verksted enkelt å produsere, og ferdigstillingen tar svært kort tid. Dette medfører lavere byggekostnader og gjør at du kan komme i gang med arbeidet så snart som mulig. Våre containere og moduler er også flyttbare og svært fleksible. Du trenger altså ikke bekymre deg for hvor lenge du ønsker å ha verkstedet stående på samme sted. Vi kan også hjelpe deg med å skreddersy containerverkstedet, slik at du får en løsning som passer deg perfekt.

Alle våre 20 og 40 fots containere er CSC-godkjente, og en standardløsning kommer med isolerte vegger, elektrisk installasjon, lysarmaturer i taket, innredning til oppbevaring og en personelldør med Uni-Lock-låsebeslag. Algeco har levert containerverksteder til en rekke fornøyde kunder. Ta kontakt med oss, så blir du også en av dem!