Bestillinger utenom det vanlige

Visste du at containere kan designes og tilpasses akkurat slik du ønsker? Mulighetene er langt flere enn de standardiserte modellene i produktsortimentet. I Algeco er det en liten, men viktig avdeling, som tar imot alle spesialbestillinger og utfordringer som kommer deres vei: Custom Container.

I hver sin del av landet, i Stavanger og Skytta, sitter Tommy Strøm og Henrik Kurverud og jobber med «Custom Container». Det vil si alle containere som er utenom det vanlige, og som krever spesialkompetanse for å få ut på markedet. Tommy er kalkulatør, mens Henrik er verksmester. Når kunden ønsker containere til landstrøm, som for eksempel battericontainere, prosesscontainere, filtreringscontainere, er det denne duoen som kalkulerer prosjektene. 

– Det kommer inn veldig mange forskjellige ønsker til oss som holder på med dette. Vi prosjekterer containere for lagring av farlige gasser og avfall, vi brannisolerer, lager eksplosjonssikkert utstyr, og tar hånd om alle andre typer forespørsler, sier Tommy. 

Fremfor at kunden skal bygge et eget hus for å ha disse tingene i, lager gutta i Custom Container det kunden trenger. Mye av jobben går ut på å få en klar forståelse for kundens behov. Hva skal containeren brukes til? Hvor skal den brukes, og i hvilket miljø? Slik kan duoen danne seg et bilde av hva som trengs, og de kan veilede kunden til å tenke kreative, enkle løsninger som er kostnadsbesparende. 

– Veldig ofte kommer vi med en løsning som er enklere og billigere enn det kunden så for seg. Når vi får tenke kreativt, kan vi kutte ned kostnaden med flere 100 000 kroner. 

Det er et godt tegn at mange av kundene som bestiller Custom Containere ofte kommer tilbake, for eksempel Aker Solutions på sine skipsverft eller andre offshore-bransjer. Der har Algeco levert alt fra sveisecontainere til verktøybur - alt som skal til for å gjennomføre en utfordrende jobb på havet. 

– Vi er i tilbudsfasen på et stort prosjekt med to containere som skal settes sammen for å stå om bord på et dykkerskip, med svære avfuktere og tørkeskap. Det er et prosjekt som typisk havner på godt over 1 million kroner. Men det kunne blitt mye dyrere. Ofte har kunden et ønske som vil føre til en pris på 2 millioner kroner, men så kommer vi med forslag som kan sette prisen betydelig ned. Dette kommer alle til gode, da kunden sparer penger, og det er bedre for oss å vinne et salg på 1,2 millioner kroner enn å tape et på 2 millioner kroner, sier Tommy. 

Etterspørselen er aldri avtagende. Fra november 2022 til januar 2023 gjorde Algeco 20 Custom Container-jobber. Innimellom er det enkle oppdrag som kan gjøres i løpet av en arbeidsdag, mens andre ganger kan man bruke 3-4 dager, med så detaljert planlegging at man ender opp med et regneark på 130 linjer. Tommy legger ikke skjul på at det å jobbe med spesialtilpassede containere kan være utfordrende arbeid. Et produkt han er spesielt stolt av er en lagringscontainer for farlige gasser, til Praxair/Nippon Gass. En 20 fots container med EX-strøm, brannisolering og lufttette skott.

– Dette er en veldig spesiell container og noe av det kuleste jeg har jobbet med. Det er et produkt vi virkelig kan være stolte av. Den illustrerer hva verkstedet vårt er i stand til. Den er dessuten bærekraftig. Bestillinger som er en del av det grønne skiftet, er høyt etterspurt nå. 

Det er en fanesak for Algeco å tenke miljø og bærekraft i alle sine avdelinger, da også hos Custom Container. Både utstyret og selve produksjonen er bærekraftig. Der det lar seg gjøre, brukes det allerede eksisterende lagerførte deler, og på lagrene på Skytta og Jevnaker er man opptatt av gjenbruk. 

Custom-delen er en del av et nordisk samarbeid. Ettersom Algeco Sverige får mange av de samme type forespørslene som avdelingen i Norge, kan landene dele kunnskap og dra nytte av hverandre. 

– Jeg øker min kompetanse for hvert eneste prosjekt, for det dukker alltid opp noe nytt jeg ikke har vært borti før. Men da er det viktig å vite hvem du skal snakke med for å få svar, sier Tommy, og fortsetter: 

– Vi skal aldri si nei. Det er bare kundens fantasi og økonomi som setter grenser for hva vi kan lage. Alt går ut på at du har en avdeling som er i stand til å snu på hælen, være kreativ og tenke enkle løsninger. Overtenker du ting, for du ikke noe gjort. Kundene vil ha det som er enkelt, funksjonelt og rimelig. Det leverer vi i Algeco.