Algeco vinner stor avtale

Equinor er en av Algeco Norges mange tilbakevendende kunder. Før året er omme skal 130 moduler overleveres til prosessanlegget på Kårstø. Der skal Algecos godt utprøvde produkter brukes som bolig for de ansatte ved raffineriet.

– Avtalen viser at kundene er fornøyde med våre leveranser samtidig som vi er konkurransedyktige, sier Bjarte Brunes, Project Development Director. 

At Algeco leverer løsninger av høy kvalitet, er en kjent sak. Kontorer, skoler, hoteller, sykehus – og ikke minst boliger – er noen av bruksområdene bedriftens moduler skaper muligheter for. Equinor vet dette, etter å ha lagt inn en bestilling på 130 nye moduler. De skal fungere som overnatting for arbeiderne ved raffineriet på Kårstø. Avtalen er verdt cirka 80 millioner kroner.

– Det var en lang prosess der vi til slutt vant oppdraget. Boligene skal stå klare innen utgangen av året. Det er et veldig bra prosjekt som vi er glade for å ha vunnet, sier Bjarte Brunes.

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag og spiller en ledende rolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat/lettolje. Boligriggene, som produseres av Moduletech, Algecos modulfabrikk i Estland, holder en meget høy standard og selges permanent til Equinor.

– Boligriggen består av 188 overnattingsrom med eget bad som kommer ferdig møblert og innredet fra Moduletech. I tillegg inneholder bygget flere sosiale rom, garderober, tørkerom og nødvendige lager for lintøy, sier Bjarte og fortsetter: 

– Vi planlegger med produksjon hos Moduletech før sommerferien, parallelt med grunnarbeid og fundamentering på plassen. Innheising av modulene vil skje i august/september.

Bjarte Brunes